Wsparcie

Panel menadżera - Raporty i statystyki

Panel menadżera - Raporty i statystyki
Panel menadżera - Raporty i statystyki

W tej zakładce menadżer projektu ma możliwość generowania wykresów oraz raportów w formie plików CSV. 

Panel menadżera - Raporty i statystyki
Panel menadżera - Raporty i statystyki

Aby wygenerować interesujący nas wykres lub raport należy w pierwszym kroku wskazać, czy interesują nas dane z podziałem na zadania, czy podzadania.

Wybór sposobu grupowania danych
Wybór sposobu grupowania danych

W następnym kroku możemy wyfiltrować interesujące nas dane. Robimy do ustawiając filtry w dokładnie taki sam sposób, jak w każdym innym miejscu (szczegółowy opis filtrowania danych znajdziesz w sekcji Informacje ogólne - Filtrowanie danych). Po wybraniu filtrów możemy przejść do ustawień naszego raportu. W pierwszej kolejności mamy do wyboru rodzaj wykresu. Warto tutaj wspomnieć, że rodzaje wykresów można dodatkowo podzielić na wykresy proste oraz takie, które mają dodatkowe grupowanie w osi X (wykresy złożone).

  • Pionowy wykres słupkowy.
  • Poziomy wykres słupkowy.
  • Skumulowany pionowy wykres słupkowy – wykres z dodatkowym grupowaniem w osi X.
  • Skumulowany poziomy wykres słupkowy – wykres z dodatkowym grupowaniem w osi X.
  • Wykres kołowy.
  • Zgrupowany pionowy wykres słupkowy – wykres z dodatkowym grupowaniem w osi X.
  • Zgrupowany poziomy wykres słupkowy – wykres z dodatkowym grupowaniem w osi X.

Po wybraniu interesującego nas rodzaju wykresu przechodzimy do wskazania jakie wartości na osiach X oraz Y nas interesują (oraz w przypadku wykresów złożonych również wartości grupujące, dla osi X). Ostatnim krokiem jest wybranie sortowania osi X oraz kliknięcie przycisku Generuj wykres. Po poprawnym uzupełnieniu danych naszym oczom ukaże się odpowiedni wykres.

Przykładowy wykres prosty
Przykładowy wykres prosty

W przypadku wybrania jednego z wykresów złożonych musimy uzupełnić pola Grupowanie w osi X oraz Sortowanie pogrupowanych wyników osi X. Po tak uzupełnionych danych możemy wygenerować nasz wykres.

Przykładowy wykres złożony
Przykładowy wykres złożony

Jeżeli jesteśmy zainteresowani jedynie danymi, które są niezbędne do wygenerowania wykresu, to można takie dane uzyskać klikając przycisk Exportuj do Excel. Po wybraniu tej funkcji na nasz dysk zostanie pobrany plik w formacie CSV.