Wsparcie

Użytkownik - Powiadomienia

Bardzo ważnym elementem aplikacji do zarządzania zadaniami są powiadomienia. W systemie Fortask wyróżniamy trzy formy powiadomień:

 • Powiadomienia systemowe – podstawowa forma powiadomień, które pojawiają się w samej aplikacji. Powiadomienia pojawiają się w lewym dolnym rogu i są wyświetlane przez 5 sekund.
  Widok powiadomienia systemowego
  Widok powiadomienia systemowego

  Lista samych powiadomień znajduje się w prawym górnym rogu. Liczba nieprzeczytanych powiadomień oznaczona jest cyfrą przy ikonie powiadomień.
  Widok listy powiadomień
  Widok listy powiadomień

   
 • Powiadomienia mailowe – powiadomienia te przychodzą zbiorczo w formie mailowe na adres wprowadzony podczas rejestracji konta użytkownika. W wiadomości pojawiają się wszystkie nieprzeczytane powiadomienia po 4 godzinach od pierwszego nieprzeczytanego powiadomienia.
 • Powiadomienia push (Push notification) – powiadomienia, które pojawiają się z wykorzystaniem przeglądarki urządzenia (komputera, czy telefonu).
  Ważne!
  Korzystanie z powiadomień push wymaga wcześniejszej akceptacji powiadomień w swojej przeglądarce. Aby zaakceptować powiadomienia w swojej przeglądarce należy kliknąć przycisk zezwalaj w oknie, które pojawia się w lewym górnym rogu.
  Widok akceptacji dla powiadomień
  Widok akceptacji dla powiadomień

Użytkownik ma możliwość określenia jakie powiadomienia chce otrzymywać i w jaki sposób. Aby zmienić te ustawienia należy wybrać opcję Powiadomienia z menu użytkownika.

Widok menu użytkownika
Widok menu użytkownika

Na widoku zarządzania powiadomieniami widoczne są wszystkie typy powiadomień. Możemy tutaj zdefiniować jakie z nich chcemy otrzymywać i w jaki sposób. Ważne, aby wprowadzone zmiany zapisać korzystając z przycisku Zapisz.

Widok zarządzania powiadomieniami użytkownika
Widok zarządzania powiadomieniami użytkownika