Opis zmian z 8 marca 2021

Moduł kalendarza

Od dzisiaj dla użytkowników planu Standard i Premium udostępniliśmy moduł kalendarza. Kalendarz jest dostępny z poziomu menu w pasku bocznym. Kalendarz pozwala wyświetlać zadania oraz wydarzenia. W kalendarzu z zadaniami możesz używać filtrów tak jak w przypadku choćby listy zadań. Każdy użytkownik może tworzyć własne wydarzenia i przypisywać do nich innych użytkowników. Istnieje również możliwość integracji z kalendarzami usług zewnętrznych takich jak np. Google Calendar czy Microsoft Calendar. Dokładny opis dotyczący kalendarza znajdziesz w podręczniku użytkownika.

Konfiguracja paska bocznego

W najnowszej wersji aplikacji możesz dopasować elementy w pasku bocznym tak, aby korzystanie z niego było jeszcze wygodniejsze. Możesz zmienić nazwę, kolejność, ikony, widoczność, a także dodać swoje własne elementy podpięte pod zewnętrzne adresy url. Wszystko w bardzo prosty i szybki sposób. Aby skonfigurować swój pasek należy przejść do ustawień użytkownika klikając na avatar w prawym, górnym narożniku, a następnie wybierając opcję Ustawienia dodatkowe. Następnie w wyświetlonym oknie należy wybrać ostatni element w menu bocznym Ustawienia menu bocznego. Klikając na poszczególne elementy możesz zmieniać ich ustawienia. Zmiana kolejności następuje poprzez skorzystanie z funkcji "chwyć i upuść".


Informowanie o braku dostępu do zadania przez użytkowników przypisywanych w treści komentarza

Rozszerzyliśmy funkcję przypisywania użytkowników w treści komentarzy o nowy element. Dotychczas mogło dojść do sytuacji, że osoba, która otrzymała powiadomienie o tym, iż ktoś wspomniał o niej w zadaniu jednocześnie nie miała do niego dostępu, a co za tym idzie nie mogła wyświetlić treści tego komentarza. Od teraz aplikacja każdorazowo po wskazaniu danego użytkownika w komentarzu poinformuje Cię o zaistniałej sytuacji proponując jednocześnie dodanie go jako obserwatora zadania. Dzięki temu użytkownik ten zyska dostęp do zadania nawet jeśli wcześniej nie posiadał do niego uprawnień.


Okładka zadań i podzadań

Jeżeli korzystasz z tablicy zadań lub podzadań ta funkcja z pewnością pozwoli Ci wyróżnić elementy poprzez dodanie okładki. Okładka jest widoczna na tablicy zadań i podzadań, ale również na liście zadań po włączeniu widoczności kolumny Okładka. Okładkę można ustawić będać na widoku zadania po kliknięciu w menu podręcznym i wybraniu opcji Zmień okładkę. Obrazek może być wybrany z dotychczas zapisanych załączników w zadaniu lub przesłany bezpośrednio jako okładka.