Wniosek urlopowy

Przykład ten pokazuje jak możesz wykorzystać szablon zadań do składania wniosku o urlop przez pracownika, rezygnując tym samym z tradycyjnej wersji papierowej.

Problemy

Załatwienie sprawy w formie papierowej wymaga wcześniejszego planowania oraz obecności wymaganych osób w firmie.

Wymaga indywidualnego informowania kadr o planowanym urlopie.

Wydłużony czas na decyzję przełożonego.

Problem w przypadku pracy zdalnej.

Formularz tworzenia zadania
Wszystko, czego potrzeba

Formularz tworzenia zadania

Formularz zgłoszeniowy w podstawowej wersji zawiera jedynie cztery pola. Najważniejsze to daty rozpoczęcia i zakończenia oraz powód urlopu - niezbędna informacja dla kadr przy uzupełnianiu dokumentacji. Oprócz tego przydatną informacją będzie również osoba zastępująca, która podczas nieobecności przejmie obowiązki pracownika.

Podział na etapy
Dziel i rządź

Podział na etapy

W tym przypadku poszczególne etapy są zależne od siebie. Pierwszym niezbędnym do tego, aby inne mogły zostać zrealizowane jest udzielenie zgody przełożonego. Po tym następuje zadanie dla kadr z koniecznością wpisania informacji o urlopie do programu kadrowego oraz ustawienie autorespondera przez pracownika idącego na urlop.

Korzyści

Możliwość złożenia wniosku urlopowego/udzielenia zgody nawet podczas pracy zdalnej czy obecności poza firmą.

Automatyczne przekazanie niezbędnych informacji do kadr po akceptacji wniosku.

Szybkość wymiany informacji.

Łatwy dostęp do historii urlopu pracownika zarówno dla pracodawcy jak i osoby zatrudnionej.

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.