Wniosek urlopowy

Przykład ten pokazuje jak możesz wykorzystać szablon zadań do składania wniosku o urlop przez pracownika, rezygnując tym samym z tradycyjnej wersji papierowej.

Problemy

  • Załatwienie sprawy w formie papierowej wymaga wcześniejszego planowania oraz obecności wymaganych osób w firmie.
  • Wymaga indywidualnego informowania kadr o planowanym urlopie.
  • Wydłużony czas na decyzję przełożonego.
  • Problem w przypadku pracy zdalnej.

Formularz tworzenia zadania
Wszystko, czego potrzeba

Formularz tworzenia zadania

Formularz zgłoszeniowy w podstawowej wersji zawiera jedynie cztery pola. Najważniejsze to daty rozpoczęcia i zakończenia oraz powód urlopu - niezbędna informacja dla kadr przy uzupełnianiu dokumentacji. Oprócz tego przydatną informacją będzie również osoba zastępująca, która podczas nieobecności przejmie obowiązki pracownika.

Podział na etapy
Dziel i rządź

Podział na etapy

W tym przypadku poszczególne etapy są zależne od siebie. Pierwszym niezbędnym do tego, aby inne mogły zostać zrealizowane jest udzielenie zgody przełożonego. Po tym następuje zadanie dla kadr z koniecznością wpisania informacji o urlopie do programu kadrowego oraz ustawienie autorespondera przez pracownika idącego na urlop.

Korzyści

  • Możliwość złożenia wniosku urlopowego/udzielenia zgody nawet podczas pracy zdalnej czy obecności poza firmą.
  • Automatyczne przekazanie niezbędnych informacji do kadr po akceptacji wniosku.
  • Szybkość wymiany informacji.
  • Łatwy dostęp do historii urlopu pracownika zarówno dla pracodawcy jak i osoby zatrudnionej.

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.