Dziennik zmian

Wersja: 1.35.1
Data aktualizacji: 16 września 2023
bugfix
Tworzenie szablonu z istniejącego zadania - poprawiono pobierane parametrów pól dodatkowych.
bugfix
Naprawa błędnej etykiety na liście podzadań w przypadku grupowania po etykiecie zadania.
bugfix
Struktura pracowników w Intranecie - poprawiono wyświetlanie zależności przełożony-podwładny.
bugfix
Naprawa problemu z przełączaniem widoczności kolumn na liście zadań i podzadań.
bugfix
Kopiowanie pól dodatkowych przy zadaniach cyklicznych.
bugfix
Poprawienie podglądu nazwy zadania podczas edycji ustawień zaawansowanych szablonu.
bugfix
Poprawiono błąd związany z wyświetlanim grafik w podglądzie ostatniej wiadomości na liście w czacie.
bugfix
Automatyczna zmiana statusuna Do przypisania podzadania w przypadku usunięcia grupy (wykonawcy).
bugfix
Naprawa niedziałających linków dotyczących wydarzeń z kalendarza w wiadomościach e-mail.
bugfix
Naprawienie problemu z błędną wartością strefy czasowej po zapisaniu ustawień profilu użytkownika.
bugfix
Poprawiono pobieranie checlisty podcza generowania szablonu z zadania.
bugfix
Plan pracy - poprawiono błędy z sumowaniem estymacji czasu pracy i wyświetlaniem listy podzadań.
bugfix
Naprawa problemów z błędnym adresem podczas udostępniania kalendarza.
bugfix
Naprawa problemu z automatycznym tworzeniem chatu grupowego po dodaniu nowego grupy.
feature
Zmiana wyglądu okna z aktywnością użytkownika - zmiana sposobu wyświetlania informacji, dodanie opcji filtowania oraz sortowania.
feature
Możliwość filtrowania po etykiecie podzadania oraz etykiecie zadania na liście oraz tablicy podzadań.
feature
Moduł pracy zdalnej.
feature
Możliwość przekazania roli autora w kanale dla dowolnego użytkownika.
feature
Możliwość wyłączenia widoczności grupy na listach przy wyborze wykonawcy w zadaniach/podzadaniach czy filtrowaniu.
feature
Nowa opcja do wykorzystania w dynamicznie generowanej nazwie zadania z szablonu - nazwa projektu.
feature
Oznaczenie nieaktywnych kont użytkowników poprzez usunięcie avataru oraz umieszczenie ich na końcu listy.
feature
Ograniczenie listy użytkowników podczas wyboru wykonawcy tylko do tych, którzy mają dostęp do projektu.
feature
Dodanie nowych opcji do wyboru w przypadku ustawień dodatkowego dostępu do zadań w projekcie - przełożony wykonawcy, przełożony zlecającego oraz menadżer grupy.
feature
Dodatkowa opcja filtrowawania wykonawców i zlecających - podwładni.
feature
Możliwość definiowania profili przepływów, uprawnień oraz ustawień powiadomień.
feature
Możliwość wybrania w profilu uzytkownika predefiniowanych ustawień powiadomień przez administratora.
feature
Nowe powiadomienie dla wykonawcy zadania i autora w przypadku zmiany terminu wykoniania zadania.
feature
Nowe powiadomienie dla autora zadania w przypadku zmiany terminu wykonania jednego z podzadań.
feature
Nowe powiadomienie dla autora zadania w przypadku, gdy jedno z podzadań zostanie usunięte.
feature
Nowa opcje grupowania na liście oraz tablicy podzadań - po zlecającym zadanie, po statusie zadania oraz po numerze zadania.
feature
Możliwość umieszczania interaktywnych linków w treści opisu projektu.
feature
Możliwość przypisania koloru filtra oraz włączenie jego widoczności na pasku szybkiego dostępu w ustawieniach zarządzania filtrami.
feature
Grupowanie kolumn po nazwie w wygenerowanym raporcie.
change
W raportach dla pól dodatkowych typu tak/nie wartość w polach została zmieniona z reprezentacji liczbowej 0/1 na tekstową NIE/TAK.
change
Ujednolicenie wyglądu kalendarza w różnych ujęciach czasu.
change
Usunięto możliwość dodawania reakcji we wpisach w bazie wiedzy.
change
Domyślnie wybrana wartość ustawień przepływu, powiadomień oraz uprawnień do elementu nadrzędnego dla nowo utworzonego projektu lub folderu.
change
Przeniesienie opcji "Zbiorcze odczytywanie powiązanych powiadomień" do zakładki "Powiadomienia" w ustawieniach profilu użytkownika.
change
Zmodyfikowano wygląd okna ustawień uprawnień.
change
Anulowanie podzadania, od którego zależy inne podzadania usuwa to powiązanie jednocześnie zmieniając status podzadania z oczekującego na przypisane.
change
Uwzględnienie typu statusu w nazewnictwie (status podzadania, status zadania) w oknie z filtrami.
change
Podczas zmiany zadania prostego na złożone system automatycznie dodaje podzadanie, kopiuje estymowany czas, poświęcony czas, termin realizacji oraz ustawia wykonawcę z zadania.
Wersja: 1.34.2
Data aktualizacji: 8 maja 2023
bugfix
Problem z dostępem do zakładki z listą podzadań na widoku projektu
feature
Możliwość grupowania listy podzadań po statusie zadania
Wersja: 1.34.1
Data aktualizacji: 18 stycznia 2023
feature
Wdrożenie filtrów współdzielonych - jeden filtr dostępny na dowolnych widokach z zadaniami i podzadaniami
feature
Możliwość zdefiniowania nowego elementu w panelu bocznym (menu) z listą zadań, listą podzadań, tablicą zadań czy tablicą podzadań
feature
Możliwość korzystania z zapisanych filtrów bezpośrednio na liście/tablicy w szybki sposób
feature
Umożliwienie tworzenia wielu poziomów w drzewku w bazie wiedzy
change
Połączenie listy zadań, list podzadań, tablicy zadań oraz tablicy podzadań w jednym module dostępnym w panelu bocznym (menu)
Wersja: 1.33.1
Data aktualizacji: 12 grudnia 2022
bugfix
Naprawa problemu z dodawaniem emotek w przeglądarce Firefox
bugfix
Naprawa problemu z potwierdzaniem obecności w kalendarzu
bugfix
Naprawa problemu z logowaniem w przeglądarce Opera oraz Firefox
bugfix
Naprawa problemu z dodawaniem użytkowników zawierających kropkę w loginie
feature
Dodanie nowego rodzaju filtru "Data aktualizacji" podczas filtrowania zadań
feature
Możliwość definiowania checklist w szablonach zadań
change
Ujednolicenie widoku tygodnia i planu dnia w kalendarzu
Wersja: 1.32.2
Data aktualizacji: 31 października 2022
bugfix
Rozwiązanie problemu z dodawaniem użytkowników i grup użytkowników podczas tworzenia usługi
bugfix
Rozwiązanie problemu z dodawaniem emotikon w przeglądarce Firefox
bugfix
Rozwiązanie problemu z błędną etykietą folderów, który nie zawierał żadnych projektów
bugfix
Rozwiązanie problemu ze znakami nowej linii w przypadku to-do wyświetlanym na kalendarzu
bugfix
Rozwiązanie problemu z kalendarzem na mniejszych rozdzielczościach
bugfix
Poprawienie udostępniania kalendarza z to-do na zewnątrz
bugfix
Naprawienie błędu związanego z dodawaniem checklisty w podzadaniu
bugfix
Poprawa problemu z błędnym zakresem filtrowania dat w planie pracy
bugfix
Naprawa problemu z brakiem możliwości dodania użytkownika z poziomu menu podręcznego w aplikacji
bugfix
Rozwiązanie pomniejszych problemów
feature
Dodanie dnia tygodnia do widoku planu dnia
feature
Dodanie informacji o godzinie zakończenia wydarzenia w kalendarzu
feature
Dodanie pola z opisem projektu do okna edycji
feature
Dodanie możliwości ustawiania kolumn w tabelach w zakładce zarządzania
feature
Dodanie możliwości filtrowania szablonów zadań, które zostały skasowane
feature
Dodanie możliwości ukrycia elementów rozwiązanych z list to-do w widoku kalendarza
feature
Dodanie informacji o zadaniu w powiadomieniu z reakcją na komentarz
change
Usprawnienie procesu ponownego łączenia z serwerem
Wersja: 1.31.1
Data aktualizacji: 18 września 2022
bugfix
Rozwiązanie problemu ze znikaniem współdzielonych kalendarzy
bugfix
Naprawa pomniejszych błędów
feature
Dodanie nowego typu kalendarza pozwalającego wyświetlać wpisy z list TODO zdefiniowanych na pulpicie
feature
Dodanie informacji o liczbie nieprzeczytanych i wyróżnionych powiadomień na liście powiadomień
feature
Możliwość włączenia podglądu opisu, komentarza, posta przed dodaniem elementu
feature
Dodanie nowego rodzaju powiadomienia "Odpowiedź na Twój komentarz"
change
Edycja treści zadania i podzadania po kliknięciu w przycisk edytuj
change
Możliwość wyświetlenia widżetów w formie kafelków na pulpicie na urządzeniach desktopowych
Wersja: 1.30.1
Data aktualizacji: 29 sierpnia 2022
feature
Możliwość zmiany interwału wysyłki emaili automatycznych
feature
Możliwość wysyłania zaproszeń do użytkowników celem dołączenia do aplikacji
feature
Dodanie predefiniowanych zakresów do wyboru w filtrach z zakresem dat
change
Przeniesienie przycisku dodawania z górnego paska w dolny narożnik strony
change
Zmiany interfejsu użytkownika
Wersja: 1.29.1
Data aktualizacji: 19 czerwca 2022
bugfix
Naprawa błędu związanego z brakiem możliwości dodania komentarza, gdy zawierał tylko załącznik
bugfix
Naprawa problemu związanego z błędnym pozycjonowaniem listy wyboru
bugfix
Rozwiązanie problemu z językiem domyślnego menu
bugfix
Rozwiązanie problemu z brakiem ustawień menedżerów grupy w przypadku wyłączonego modułu podzadań
bugfix
Poprawa problemu związanego z rozłączaniem aplikacji od serwera
bugfix
Poprawki optymalizacyjne w widżecie TO-DO
bugfix
Naprawa błędu związanego z usuwaniem czasu podczas przenoszenia zadania z jednego terminu wykonania na inny na tablicy
feature
Rozbudowa filtrów o możliwość filtrowania "pustych danych". Dla przykładu mamy teraz możliwość filtrowania zadań bez szablonu zadań wybierając opcję "Brak szablonu zadań".
feature
Dodano możliwość określania dostępu do zadań prywatnych w ustawieniach projektu wybranym grupom użytkowników
feature
Dodanie uprawnień do zarządzania modułami i ustawieniami ogólnymi
feature
Obsługa linków w opisie wydarzeń w kalendarzu
feature
Możliwość przenoszenia ustawień widżetów pomiędzy użytkownikami
feature
Dodano informację o nazwie podzadania podczas rozwiązywania/zwracaniu podzadania
feature
Możliwość zmiany terminu wykonania zadania / wydarzenia poprzez funkcję "przeciągnij i upuść" (drag&drop)
change
Usprawnienia w widżecie "Lista rzeczy do zrobienia (To-Do)" dotyczące oznaczania przeterminowanej daty
change
Optymalizacja zarządzania pamięcią
Wersja: 1.28.1
Data aktualizacji: 10 kwietnia 2022
feature
Moduł - baza wiedzy
feature
Moduł - dysk
feature
Moduł - konta gości
feature
Moduł - intranet
Wersja: 1.27.1
Data aktualizacji: 6 marca 2022
bugfix
Rozwiązanie problemu związanego ze znikaniem listy kanałów
bugfix
Drobne poprawki w funkcjonowaniu kalendarza
feature
Możliwość przenoszenia widżetów pomiędzy pulpitami
feature
Dodanie trybu pełnoekranowego do tablicy
feature
Optymalizacje wydajnościowe
feature
Dodanie możliwości zdefiniowania uprawnień do edycji poszczególnych pól użytkownika przez przełożonego i użytkownika.
feature
Dodanie ustawienia umożliwiającego pokazywanie zadań prostych na listach podzadań.
change
Lista powiązanych zadań przedstawiona w formie tabeli
change
Dodanie nowej zakładki w zarządzaniu - Ustawienia. Przeniesienie tam ustawień związanych z modułami, przepływem pracy oraz uprawnieniami.
change
Nowy sposób oznaczania nowych wpisów w kanale.
change
Rozwijanie menu bocznego po najechaniu muszką.
Wersja: 1.26.1
Data aktualizacji: 2 stycznia 2022
bugfix
Naprawa pomniejszych błędów.
bugfix
Poprawienie linków do zadań/podzadań w raportach.
bugfix
Naprawa problemu związanego z grupowaniem tablicy po etykietach.
feature
Dodanie informacji o dacie ostatniej aktualizacji danych w widżecie.
feature
Automatyczne odświeżanie widżetu z powiadomieniami co 60 sekund.
feature
Możliwość filtrowania powiadomień po typie.
feature
Dodawanie wydarzeń po kliknięciu bezpośrednio w element na liście kalendarza.
feature
Ustawienia aplikacji zapisywane na koncie użytkownika, a nie w przeglądarce.
feature
Możliwość zwijania poszczególnych sekcji w oknie ze szczegółami zadania.
change
Usprawnienia w zakładce zarządzania.
change
Przebudowa widoku mobilnego pulpitu.
change
Zmiana wyglądu ikony załącznika.
change
Zmiana wygladu odpowiedzi na komentarz.
change
Zmiana czcionki aplikacji.
Wersja: 1.25.1
Data aktualizacji: 1 listopada 2021
bugfix
Poprawka problemu z dołączaniem do komentarza załączników z tą samą nazwą i umieszczaniu odnośników do nich w tekście.
bugfix
Poprawka problemu związanego z wklejaniem zawartości z innych źródeł (np. Microsoft Teams), gdzie zawarte są zdjęcia.
bugfix
Poprawka problemu związanego z otwieraniem dropdown w złęj pozycji względem pola wyboru.
bugfix
Rozwiązano problem z niezamykaniem się okna z wyborem wykonawcy podczas usuwania wykonawcy podzadania
bugfix
Poprawa problemu związanego z błędnie pozycjonowanym kalendarzem podczas dodawania zadania przy mniejszych rozdzielczościach ekranu
bugfix
Rozwiązanie problemu z błędnie ustawianą godziną podczas ustawiania daty wykonania zadania
bugfix
Rozwiązanie problemu z tłumaczeniem niektórych treści podczas tłumaczenia całej strony wykorzystując Google Translator
bugfix
Poprawka związana ze sposobem wyświetlania informacji o przesłanych plikach (menedżer plików)
bugfix
Rozwiązanie problemu na czacie związanego z koniecznością ponownego kliknięcia pola tekstowego po wysłaniu wiadomości na urządzeniach mobilnych.
bugfix
Poprawa problemu z błędnie wyświetlaną informacją o aktualnie zalogowanych użytkownikach
bugfix
Poprawienie błędu związanego z przypisywaniem zadania w wydarzeniu w kalendarzu.
bugfix
Poprawa wyświetlania wartości pól dodatkowych na liście zadań.
bugfix
Poprawka związana z błędnym wyświetlaniem się sekcji kanałów w wersji mobilnej
bugfix
Poprawka związana z błędnym pozycjonowanie listy rozwijanej
bugfix
Poprawki w wyświetlaniu niektórych elementów na mniejszych rozdzielczościach
feature
Dodanie modułu z ikonami (emoji) w edytorze teskstowym.
feature
Dodanie możliwości zdefiniowania opisu podzadania podczas konfiguracji szablonu zadań.
feature
Dodanie możliwości klonowania podzadań.
feature
Możliwość zarządzania polami dodatkowymi. Możliwość dodawania, edycji i usuwania pól niezależnie od szablonu zadań.
feature
Dodanie nowych języków: Hiszpański, Francuski, Bułgarski, Czeski
feature
Dodano podgląd obrazków zamieszczonych w treści komentarza/zadania.
feature
Dodano nowe role w zadaniach/podzadaniach: Przełożony zlecającego, Przełożony wykonawcy, Podwładny zlecającego oraz podwładny wykonawcy
feature
Dodanie nowej opcji (Przełożony zlecającego) w przypadku określania dostępu do zadań prywatnych w projektach.
feature
Dodanie możliwości kolorowania nagłówka widżetu na pulpicie
feature
Dodanie automatycznego ustawiania się kursora na pierwszym polu formularza po otworzeniu okna modalnego
feature
Dodanie podglądu grupy po najechaniu na jej avatar
feature
Dodanie możliwości kopiowania linku do komentarza/wpisu w kanale
change
Zmiana wyglądu widżetu kalendarza do wyboru daty.
change
Ujednolicenie wyglądu pól z wyborem projektów, użytkowników oraz grup.
change
Zmiana wyglądu zakładki Projekty. Dostępne są trzy różne widoku z możliwością filtrowania projektów.
change
Przeniesiono informacje o polach dodatkowych na liście zadań do osobnej kolumny.
Wersja: 1.24.1
Data aktualizacji: 16 sierpnia 2021
bugfix
Zduplikowany adres email - stosowna informacja w przypadku wystąpienia tego problemu.
bugfix
Naprawa problemu z brakiem powiadomienia PUSH z czatu.
bugfix
Naprawienie problemu związanego z brakiem widoczności pola dodatkowo w zależności od statusu zadania.
bugfix
Rozwiązanie problemu ze złymi ustawieniami filtrów po przełączeniu projektów.
bugfix
Rozwiązanie problemu z brakiem dostępu do projektu prywatnego z racji przydzielonej roli grupie, do której należy użytkownik.
bugfix
Poprawki w wyszukiwarce w aplikacji mobilnej.
bugfix
Poprawki w tablicy zadań i podzadań związane z wyświeltaniem pojedynczego elementu.
bugfix
Rozszerzenie listy projektów podczas wybierania w uprawnieniach i przepływie pracy zgodnie z rolą i uprawnieniami użytkownika.
bugfix
Wyświetlenie wydarzeń uczestnikom w kalendarzu.
bugfix
Naprawa przycisku do czyszczenia wybranych filtrów w ustawieniach widżetu.
bugfix
Rozwiązanie problemu ze złą godziną podczas dodawania podzadania.
feature
Dodanie domyślnej sekcji "Nieprzypisane" w kanałach.
feature
Edytor tekstu dostępny bezpośrednio po zaznaczeniu tekstu.
feature
Opcja do wyboru pozwalająca wskazać czy w tablicy podzadań po kliknięciu na element będzie otwierać się okno z zadaniem czy podzadaniem.
feature
Możliwość edycji wszystkich postów w kanale przez menadżera kanału.
feature
Dodanie przycisku czyszczącego okno edytora tekstu.
feature
Możliwość duplikowania checklist podczas duplikowania zadania.
feature
Umożliwianie wklejania obrazku do edytora bez dodawania go jako załącznika.
feature
Dodanie sekcji w kanałach.
feature
Sortowanie postów w kanale możliwe do zmiany bezpośrednio w widoku kanału.
feature
Dodanie przycisku do dodania nowego postu na liście postów w kanale.
feature
Dodanie zmiennych w szablonie nazwy zadania: dzień, tydzień, miesiąc, miesiąc słownie, rok.
feature
Uwzględnienie zależności między podzadaniami w momencie korzystania z funkcji "Utwórz szablon na podstawie zadania".
feature
Dodanie opcji "Link do podzadania" podczas generowania raportu.
change
Powiadomienia w formie wyskakującego okna widoczne tylko w aktywnej karcie
change
Skrócenie czasu wyszukiwania projektów i szablonów w oknie dodawania zadania
change
Skrócenie czasu usuwania zadania
change
Zablokowanie opcji dodawania obserwatorów w przypadku braku uprawnień do tej funkcjonalności.
change
Zmiana opcji Przełożony na Przełożony zlecającego na liście do wyboru.
change
Kopiowanie esytmacji czasu pracy w kolejnych cyklach.
change
Nagłówek z datą zawsze widoczny w widoku tygodniowym kalendarza.
Wersja: 1.23.1
Data aktualizacji: 27 czerwca 2021
bugfix
Obsługa okna czatu w przypadku ekranów o dużej rozdzielczości ekranu.
bugfix
Naprawa problemu związanego z odświeżaniem strony w przypadku zmiany kolejności (przesuwania) elementów na liście podzadań.
bugfix
Usunięcie nieaktywnych użytkowników z listy członków projektu
bugfix
Usunięcie nieaktywnych użytkowników z listy podwładnych na profilu użytkownika
bugfix
Poprawa błędu wybierania wykonawcy bezpośrednio z listy podzadań
bugfix
Walidacja formularza podczas dodawania kanału.
bugfix
Poprawa linku w kalendarzu dla wydarzeń powiązanych z podzadaniem
bugfix
Rozwiązanie problemu z okazjonalnym dodawaniem się podwójnych powiadomień dotyczących jednego zdarzenia.
feature
Przycisk do odświeżania widżetu typu "Powiadomienia" umieszczony w nagłówku elementu.
feature
Dodanie opcji "Przełożony zlecającego" do pola "domyślni obserwatorzy" w ustawieniach projektu oraz szablonu zadań.
feature
Kopiowanie ustawień cykliczności jako dodatkowa opcja przy duplikowaniu zadania.
feature
Plan pracy widoczny dla osób należących do grupy będącej wykonawcą jednego z podzadań.
feature
Dodatkowa opcja "Wymagany estymowany czas" w ustawieniach projektu. Pozwala wymusić konieczność podanie estymowanego czasu podczas dodawania podzadań w tym projekcie.
feature
Przycisk pozwalający wyczyszcić wpisany tekst w polu filtrowania podczas korzystania z filtrów.
feature
Dodanie filtru dodatkowego "Zadania cykliczne"
feature
Dodanie filtru "Zadania z cyklu"
feature
Dodanie ikonki zadania cyklicznego do listy zadań w kolumnie "Ikony powiadomień"
feature
Zmiana nazwy data pierwszego wykonania na data następnego wykonania
feature
Dodanie funkcji "Utwórz szablon na podstawie zadania" do zadania
feature
Oznaczenie statusów "Odrzucony" i "Anulowany" na podzadaniu jako rozwiązanych
feature
Powiadomienia powiązane z podzadaniami będą skutkowować automatycznym oznaczaniem jako przeczytane zgodnie z logiką opcji "Zbiorcze odczytywanie powiązanych powiadomień"
feature
Możliwość wyświetlenia zmian w aplikacji po kliknięciu na wersję aplikacji.
feature
Wyświetlenie daty następnego wykonania podczas ustawiania cykliczności.
feature
Dodanie statusu anulowane/odrzucone do podzadań.
feature
Dodanie przycisku "Odśwież" na kalendarzu
feature
Dodanie przycisku "Odśwież" w widgetach
feature
Dodanie możliwości zagnieżdżania wpisów na liście TODO/checklistach
feature
Dodanie możliwości określania liczby wyników w zakładce zarządzania
feature
Możliwość definiowania globalnych ustawień powiadomień dotyczących kanałów.
feature
Dodanie opcji "Zadania domyślnie prywatne" oraz "Domyślni obserwatorzy zadań" na szablonach zadań.
change
Ikona wyróżnienia zadnia jako oddzielna kolumna na liście zadań.
change
Zmniejszenie czasu ważności kalendarza współdzielonego do 10 minut. Wymusza to częstsze odświeżanie kalendarza przez zewnętrznych klientów poczty.
change
Zmiana wyglądu konwersacji w czacie
change
Dodanie możliwości wyróżniania zadań z poziomu listy zadań. Dodatkowo dodano skrót do wyróżniania zadania na widoku szczegółów zadania.
Wersja: 1.22.1
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021
bugfix
Naprawa problemu z wymaganym podwójnym kliknięciem na datę w datepicker/colorpickerze
bugfix
Poprawka opisu w oknie, które umożliwia wpisanie komentarza w przypadku zwracania podzadania
bugfix
Poprawka rozwiązująca problem występujący w wybranych przypadkach dotyczący braku zapisania ustawień dodatkowych
bugfix
Naprawa problemu z brakiem możliwości centrowania informacji o liczbie rozwiązanych podzadań w kolumnie na liście zadań
bugfix
Poprawka z działaniem kalendarzy udostępnionych. Rozwiązuje to problem z importem kalendarzy Fortaska w Fortasku.
bugfix
Poprawa błędu powodującego wyświetlanie się pustego tooltipa po najechaniu na avatar pustego użytkownika (np. brak wykonawcy na podzadaniu)
bugfix
Problem z wyborem daty w sytuacji kliknięcia poza obszar okna po wyborze daty.
bugfix
Naprawienie problemu z automatycznym przekierowaniem do pulpitu po dodaniu zadania.
bugfix
Poprawienie modułu wyboru koloru.
bugfix
Poprawka związana z logami dotyczącymi tagów.
bugfix
Poprawienie problemu z brakiem odświeżania widoku kalendarza po zmianie widoku miesiąc/tydzień/dzień/plan dnia.
feature
Dodanie filtru "Zadania na dzisiaj" oraz "Podzadania na dzisiaj"
feature
Dodanie "id" podzadania wraz z możliwością kopiowania do niego linku
feature
Dodanie "#" do inputa w przypadku wybierania tagów
feature
Dodanie zapamiętywania ustawień filtrów na projekt również w przypadku tablic zadań oraz podzadań
feature
Automatyczne zapisywanie wpisów na liście TODO bez konieczności przejścia do nowej linii.
feature
Możliwość edycji ustawień kalendarza udostępnionego tylko po stronie użytkownika.
feature
Informacja o kolorze kalendarza na liście kalendarzy.
feature
Zapamiętywanie układu kolumn i wybranych filtrów na liście zadań w projekcie.
feature
Dodanie logów związanych z usuwaniem podzadań.
feature
Uwzględnienie czasu estymacji przy wyświetlaniu zadań w kalendarzu.
feature
Możliwość wyszukania użytkownika po nazwie stanowiska na liście użytkowników w zarządzaniu.
feature
Brak możliwości dodawania wydarzeń, których data zakończenia jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
feature
Lista uprawnień użytkownika zgodna z aktualnie włączonymi modułami w usłudze.
change
Ujednolicenie okna z możliwością skomentowania i podania czasu pracy podczas rozwiązywania i zwracania zadania bez podzadań.
change
Opcja wyróżnienia zadania widoczna zawsze przy nazwie zadania.
Wersja: 1.21.1
Data aktualizacji: 13 czerwca 2021
bugfix
Rozwiązanie problemu z nieuwzględnianiem podzadań o statusie "Do przypisania" w filtrze "Do zrobienia".
bugfix
Kalendarz - błędna data wykonania w przypadku zadań bez podzadań.
bugfix
Naprawa problemu z usuwaniem podzadania w przypadku usunięcia go z planu pracy.
bugfix
Wyświetlanie zdarzeń z podzadań w kalendarzu.
bugfix
Poprawienie błędu, który pozwalał importować maksymalnie 15 użytkowników z grupy.
bugfix
Naprawienie problemu związanego z brakiem możliwości wpisania koloru w kontrolce do wyboru koloru.
feature
Widok profilu w oknie modalnym.
feature
Dodanie lazy loading do avatarów.
feature
Wprowadzenie wersjonowania aplikacji.
feature
Dodanie możliwości automatycznego rozmieszczenia widgetów.
feature
Dodanie powiadomienia związanego ze zmianą daty wydarzenia w kalendarzu.
feature
Moduł potwierdzania obecności na spotkaniach zorganizowanych jako wydarzenie w kalendarzu.
feature
Dodanie funkcji "Utwórz spotkanie" w zadaniu.
feature
Dodanie możliwości modyfikacji momentu przypomnienia o wydarzeniu w kalendarzu dla wszystkich członków (wcześniej wybierał to autor).
feature
Dodanie opcji "Domyślne przypomnienie" w ustawieniach dodatkowych użytkownika określające ile minut przed spotkaniem domyślnie ma pojawiać się przypomnienie.
feature
Zapamiętywanie ostatnio wybranego widoku kalendarza.
feature
Zapamiętywanie ostatnio wybranego pulpitu.
feature
Dodanie możliwości powiązania wpisu w kalendarzu z zadaniem.
feature
Dodanie linku do projektu na widoku szczegółów zadania.
feature
Dodanie listy podwładnych użytkowników na widoku profilu.
feature
Zmiana nazwy uprawnienia "Zmiana wykonawcy" na "Zmiana wykonawcy na dowolnego". Dodanie uprawnienia "Zmiana wykonawcy w obrębie grupy", które umożliwia zmianę wykonawcy tylko i wyłącznie w obrębie wybranej grupy (wykonawcy na zadaniu/podzadaniu).
feature
Dodanie możliwości importowania użytkowników z grupy użytkowników w przypadku dodawania przypomnień.
feature
Zmiana w okienku wyboru obserwatorów zadania - umożliwienie dodawania użytkowników z wybranych grup jako obserwatorów.
feature
Dodanie nowych ról w przypadku definiowania uprawnień. Do zadań: Członek grupy, Menedżer grupy, do podzadań menedżer grupy.
feature
Dodanie sortowania listy wykonawców.
feature
Dodanie możliwości wpisywania wielolinijkowych elementów do checklist.
change
Usuwanie/Edycja planów pracy z poziomu listy planów pracy.
change
Zmiana sposoby wyświetlania powiadomień systemowych na pulpicie.
change
Zmiana etykiet filtrów "Do zrobienia" na "Do zrobienia przeze mnie" oraz "Do zrobienia z uwzględnieniem grup" na "Do zrobienia przeze mnie z uwzględnieniem grup".
change
Modyfikacja widoku uczestników wydarzenia w kalendarzu (podział na role).
change
Wymuszenie czcionki aplikacji w komentarzach. Problem w przypadku kopiowania z innych aplikacji, które przenosiły style odpowiedzialne za czcionkę.
change
Zmiana widoku członków projektu (podział na role).
change
Zmiana sposobu wyświetlania aktywności na użytkowniku, do której nie mamy dostępu.
Wersja: 1.17.0
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021
bugfix
Chat - poprawienie problemu z kolejnością najnowszych wpisów na liście.
bugfix
Tablica zadań i podzadań - poprawki w mechanizmie "chwyć i przesuń".
bugfix
Wyłączenie możliwości powiększania na urządzeniach firmy Apple.
feature
Udostępnianie linków do pobrania pliku.
feature
Obsługa HTML w treści komentarzy, opisów, postów.
feature
Cache plików ics w kalendarzu przez 5 minut.
feature
Dodanie informacji o czasie od ostatniej zmiany bieżącego statusu.
feature
Nowe powiadomienie o zmienia autora.
change
Zmiany w aplikacji mobilnej.
change
Dodawanie wpisu w kanale po kliknięciu w menu podręcznym. Formularz wyświetlany jest w oknie modalnym.
Wersja: 1.14.0
Data aktualizacji: 8 marca 2021
bugfix
Poprawki błędów
feature
Moduł kalendarza
feature
Konfiguracja paska bocznego
feature
Informowanie o braku dostępu do zadania przez użytkowników przypisywanych w treści komentarza
feature
Okładka zadań i podzadań
Wersja: 1.9.0
Data aktualizacji: 19 października 2020
feature
Dodanie nowego modułu z kanałami - pozwalającego tworzyć kanały dyskusyjne.
feature
Badanie siły hasła wprowadzanego przez użytkowników i wymuszenie większego stopnia skomplikowania.
feature
Oznaczenie ikonami typów powiadomień.
feature
Dodanie opcji filtrowania powiadomień w widżecie.
feature
Możliwość generowania raportów z wyszczególnieniem dla zadań i podzadań.
change
Poprawa czytelności interfejsu poprzez zmianę koloru menu bocznego na ciemny.
change
Zmiana strony ładowania.
Wersja: 1.8.0
Data aktualizacji: 9 sierpnia 2020
bugfix
Naprawa problemów z etykietami
feature
Zadania cykliczne
Wersja: 1.7.0
Data aktualizacji: 19 lipca 2020
feature
Reakcja na komentarze użytkowników.
feature
Dodawania zadania poprzez e-mail.
feature
Dodawanie komentarza poprzez e-mail.
feature
Wydzielenie funkcjonalności do modułów z opcją włączenia/wyłączenia.
feature
Predefiniowane wykresy. Możliwość utworzenia i zapisania dowolnego wykresu.
feature
Dodawanie elementów na listę TODO poprzez e-mail.
feature
Możliwość zdefiniowania wyglądu bloków w widgecie.
feature
Możliwość zbiorczego oznaczania powiadomień dotyczących jednego zadania.
change
Ujednolicenie filtrów w widgetach.
change
Uproszczenie formularza z dodawaniem zadania.
change
Zmiana wyglądu formularzy.
Wersja: 1.4.2
Data aktualizacji: 11 maja 2020
feature
Możliwość konfiguracji panelu bocznego w szczególach zadania i podzadania
feature
Możliwość edycji danych z poziomu listy zadań
feature
Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna modalnego
feature
Zmiana widoku listy podzadań w szczegółach zadania
Wersja: 1.4.0
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa błędu podczas zapisywania układu kolumn na liście zadań.
bugfix
Problem z usunięciem pogrubienia w edytorze.
feature
Dodanie filtru dodatkowego "Do zrobienia z uwzględnieniem grup".
feature
Opcja zmiany nazwy użytkownika.
change
Zmiana nazw filtrów dodatkowych oraz dodanie informacji szczegółowych do każdej z opcji.
Wersja: 1.3.0
Data aktualizacji: 10 kwietnia 2020
bugfix
Poprawa elementów w widoku mobilnym.
Wersja: 1.2.0
Data aktualizacji: 7 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa problemu z nadpisywaniem filtrów przy korzystaniu z aplikacji w wielu kartach.
bugfix
Synchronizacja listy powiadomień w wielu kartach.
feature
Funkcja "Nie przeszkadzać" umożliwia wyłączenie wyświetlania powiadomień w aplikacji.
feature
Dodano tablicę zadań i podzadań w szczegółach projektu.
Wersja: 1.1.0
Data aktualizacji: 29 marca 2020
feature
Moduł etykiet - pozwala oznaczać zadania i podzadania etykietami utworzonymi w systemie. Oprócz etykiet systemowych każdy użytkownik ma możliwość oznaczania zadań własnymi etykietami.
feature
Możliwość zmiany adresu e-mail użytkownika przez osoby mające uprawnienie do zarządzania użytkownikami.
feature
Nowy sposób tworzenia zadań.
feature
Możliwość zdefiniowania schematu nazwy zadania w szablonie zadania. Opcja wyłączenia widoczności pól: nazwa, opis, termin wykonania.
feature
Informacja o tym, czy użytkownik jest online w aplikacji.
feature
Możliwość sortowania ręcznego kolumn na tablicy zadań i podzadań.
feature
Dodanie funkcji powielania widgetów.
feature
Dodatkowe ustawienia użytkownika dotyczące modali - zamykanie poprzez wciśnięcie klawisza ESC, zamykanie po kliknięciu poza obszarem modala, otwieranie zadań w modalu.
feature
Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych kolumn na liście zadań
feature
Możliwość podglądu listy podzadań na liście zadań
feature
Opcja sortowania i grupowania listy zadań oraz tablicy podzadań i zadań
change
Zmiana wyglądu listy zadań
Wersja: 1.0.0
Data aktualizacji: 24 lutego 2020
bugfix
Poprawiono problem związany ze zbiorczym pobieraniem załączników jednocześnie z zadania oraz podzadań.
feature
Możliwość tworzenia wielu pulpitów.
feature
Dodanie możliwości ukrywania opisu, terminu wykonania oraz załączników podczas dodawania zadania (funkcjonalność powiązana z szablonami zadań).
feature
Dodanie szablonów nazw dla szablonów zadań. Dzięki nim mamy możliwość automatycznego tworzenia nazw zadań zgodnie z zadanym schematem.
feature
Dodanie zakładki "Ustawienia dodatkowe" do profilu użytkownika, gdzie można dostosowywać aplikację do własnych potrzeb.
change
Zmiana w oknie związanym z z dodawaniem zadania. Dodano wyszukiwarkę dla projektów i szablonów, aby usprawnić proces wyszukiwania właściwego projektu i szablonu.
change
Zmiana wyglądu widżetów (w szczególności tych, związanych z zadaniami).
change
Zmiany kosmetyczne przy wyróżnieniu niektórych elementów na stronie.
change
Możliwość dostosowania wyglądu zadania na widżecie.
change
Zmiana sposobu filtrowania danych na listach.