Dziennik zmian

26 kwietnia 2021
bugfix
Chat - poprawienie problemu z kolejnością najnowszych wpisów na liście.
bugfix
Tablica zadań i podzadań - poprawki w mechanizmie "chwyć i przesuń".
bugfix
Wyłączenie możliwości powiększania na urządzeniach firmy Apple.
feature
Udostępnianie linków do pobrania pliku.
feature
Obsługa HTML w treści komentarzy, opisów, postów.
feature
Cache plików ics w kalendarzu przez 5 minut.
feature
Dodanie informacji o czasie od ostatniej zmiany bieżącego statusu.
feature
Nowe powiadomienie o zmienia autora.
change
Zmiany w aplikacji mobilnej.
change
Dodawanie wpisu w kanale po kliknięciu w menu podręcznym. Formularz wyświetlany jest w oknie modalnym.
8 marca 2021
bugfix
Poprawki błędów
feature
Moduł kalendarza
feature
Konfiguracja paska bocznego
feature
Informowanie o braku dostępu do zadania przez użytkowników przypisywanych w treści komentarza
feature
Okładka zadań i podzadań
19 października 2020
feature
Dodanie nowego modułu z kanałami - pozwalającego tworzyć kanały dyskusyjne.
feature
Badanie siły hasła wprowadzanego przez użytkowników i wymuszenie większego stopnia skomplikowania.
feature
Oznaczenie ikonami typów powiadomień.
feature
Dodanie opcji filtrowania powiadomień w widżecie.
feature
Możliwość generowania raportów z wyszczególnieniem dla zadań i podzadań.
change
Poprawa czytelności interfejsu poprzez zmianę koloru menu bocznego na ciemny.
change
Zmiana strony ładowania.
9 sierpnia 2020
bugfix
Naprawa problemów z etykietami
feature
Zadania cykliczne
19 lipca 2020
feature
Reakcja na komentarze użytkowników.
feature
Dodawania zadania poprzez e-mail.
feature
Dodawanie komentarza poprzez e-mail.
feature
Wydzielenie funkcjonalności do modułów z opcją włączenia/wyłączenia.
feature
Predefiniowane wykresy. Możliwość utworzenia i zapisania dowolnego wykresu.
feature
Dodawanie elementów na listę TODO poprzez e-mail.
feature
Możliwość zdefiniowania wyglądu bloków w widgecie.
feature
Możliwość zbiorczego oznaczania powiadomień dotyczących jednego zadania.
change
Ujednolicenie filtrów w widgetach.
change
Uproszczenie formularza z dodawaniem zadania.
change
Zmiana wyglądu formularzy.
11 maja 2020
feature
Możliwość konfiguracji panelu bocznego w szczególach zadania i podzadania
feature
Możliwość edycji danych z poziomu listy zadań
feature
Dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna modalnego
feature
Zmiana widoku listy podzadań w szczegółach zadania
15 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa błędu podczas zapisywania układu kolumn na liście zadań.
bugfix
Problem z usunięciem pogrubienia w edytorze.
feature
Dodanie filtru dodatkowego "Do zrobienia z uwzględnieniem grup".
feature
Opcja zmiany nazwy użytkownika.
change
Zmiana nazw filtrów dodatkowych oraz dodanie informacji szczegółowych do każdej z opcji.
10 kwietnia 2020
bugfix
Poprawa elementów w widoku mobilnym.
7 kwietnia 2020
bugfix
Naprawa problemu z nadpisywaniem filtrów przy korzystaniu z aplikacji w wielu kartach.
bugfix
Synchronizacja listy powiadomień w wielu kartach.
feature
Funkcja "Nie przeszkadzać" umożliwia wyłączenie wyświetlania powiadomień w aplikacji.
feature
Dodano tablicę zadań i podzadań w szczegółach projektu.
29 marca 2020
feature
Moduł etykiet - pozwala oznaczać zadania i podzadania etykietami utworzonymi w systemie. Oprócz etykiet systemowych każdy użytkownik ma możliwość oznaczania zadań własnymi etykietami.
feature
Możliwość zmiany adresu e-mail użytkownika przez osoby mające uprawnienie do zarządzania użytkownikami.
feature
Nowy sposób tworzenia zadań.
feature
Możliwość zdefiniowania schematu nazwy zadania w szablonie zadania. Opcja wyłączenia widoczności pól: nazwa, opis, termin wykonania.
feature
Informacja o tym, czy użytkownik jest online w aplikacji.
feature
Możliwość sortowania ręcznego kolumn na tablicy zadań i podzadań.
feature
Dodanie funkcji powielania widgetów.
feature
Dodatkowe ustawienia użytkownika dotyczące modali - zamykanie poprzez wciśnięcie klawisza ESC, zamykanie po kliknięciu poza obszarem modala, otwieranie zadań w modalu.
feature
Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych kolumn na liście zadań
feature
Możliwość podglądu listy podzadań na liście zadań
feature
Opcja sortowania i grupowania listy zadań oraz tablicy podzadań i zadań
change
Zmiana wyglądu listy zadań
24 lutego 2020
bugfix
Poprawiono problem związany ze zbiorczym pobieraniem załączników jednocześnie z zadania oraz podzadań.
feature
Możliwość tworzenia wielu pulpitów.
feature
Dodanie możliwości ukrywania opisu, terminu wykonania oraz załączników podczas dodawania zadania (funkcjonalność powiązana z szablonami zadań).
feature
Dodanie szablonów nazw dla szablonów zadań. Dzięki nim mamy możliwość automatycznego tworzenia nazw zadań zgodnie z zadanym schematem.
feature
Dodanie zakładki "Ustawienia dodatkowe" do profilu użytkownika, gdzie można dostosowywać aplikację do własnych potrzeb.
change
Zmiana w oknie związanym z z dodawaniem zadania. Dodano wyszukiwarkę dla projektów i szablonów, aby usprawnić proces wyszukiwania właściwego projektu i szablonu.
change
Zmiana wyglądu widżetów (w szczególności tych, związanych z zadaniami).
change
Zmiany kosmetyczne przy wyróżnieniu niektórych elementów na stronie.
change
Możliwość dostosowania wyglądu zadania na widżecie.
change
Zmiana sposobu filtrowania danych na listach.