Opis zmian z 13 czerwca 2021

Widok profilu w oknie modalnym

Od teraz widok profilu został przeniesiony do okna modalnego. Daje to jeszcze lepszy komfort podczas korzystania z aplikacji. W szczegółach została dodana również lista osób podwładnych. Wszystkie osoby są podlinkowane i można z łatwością przejść do ich profili.

Grupowanie list

Automatyczne rozmieszczanie widgetów

Opcja automatycznego rozmieszczania widgetów na pulpicie jest dostępna w menu podręcznym pulpitu. Po skorzystaniu z funkcji algorytm dopasowuje widgety tak, aby zapełnić dostępną przestrzeń.

 

Grupowanie list

Potwierdzanie obecności na spotkaniach

W przypadku wydarzeń w kalendarzu wybrani uczestnicy mają możliwość podjęcia decyzji czy będą uczestniczyć w spotkaniu. 

Grupowanie list

Do wyboru mają następujące odpowiedzi: Nie, Być może, Tak.

Utwórz spotkanie z poziomu zadania

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania dochodzi do tego, iż potrzebne jest dodatkowe spotkanie możesz je łatwo zorganizować klikając na opcję "Utwórz spotkanie" w menu podręcznym zadania. Z automatu na liście uczestników znajdą się zaangażowane osoby w realizację zadania, a samo wydarzenie zostanie powiązane właśnie z tym zadaniem.

Grupowanie list

Możliwość wyboru użytkowników należacych do grupy 

Koniec z wielokrotnym klikaniem na liście użytkowników w poszukiwaniu konkretnych osób. Od teraz możesz skorzystać z grup użytkowników i w łatwy sposób dodać wszystkie osoby należące do grupy. Wystarczy skorzystać z opcji "Dodaj z grupy". Po wybraniu wszystkie osoby należące do grupy zostaną automatycznie wybrane. 

Grupowanie list

Nowe powiadomienia systemowe

Wszystkie powiadomienia systemowe są wyświetlane w zminimalizowanej wersji w stosunku do powiadomień związanych z czynnościami wykonywanymi przez pozostałych użytkowników. Nowe powiadomienia prezentują się następująco:

Grupowanie list

Lista członków w projekcie

Lista członków należących do projektu od teraz jest pogrupowana ze względu na pełnioną rolę w projekcie. Oprócz tego sama wizytówka użytkownika została rozszerzona o komplet informacji. 

Grupowanie list