Opis zmian z 29 sierpnia 2022

Panel dodawania

Aby poprawić łatwość korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz komputerach podejmujemy działania, mające na celu ujednolicenie wyglądu. W tym celu pojawił się nowy panel dodawania. W dolnym prawym rogu widnieje ikona +. Po jej kliknięciu pojawią się dostępne na tej stronie funkcje. W górnej części będą to opcje dedykowane dla otwartej części aplikacji, np. na pulpicie pojawi się możliwość utworzenia nowego widżetu lub pulpitu, a dla kalendarza dodanie wydarzenia lub nowego kalendarza. 

W tych częściach aplikacji, gdzie dostępne są dodatkowe ustawienia pojawi się dedykowana ikona z trzema kropkami.

Zapraszanie użytkowników

W aplikacji pojawi się możliwość zapraszania użytkownika. W tym przypadku wystarczy wprowadzić sam adres mailowy, a dalszy proces realizuje już użytkownik. Unikamy dzięki temu konieczności wprowadzania tych danych jako administrator. 

Nowe możliwości są dostępne w panelu zarządzania dla kont gości i administrowania użytkownikami:

Zarządzaj powiadomieniami

Wielu naszych użytkowników pytało o możliwość regulowania czasu w jakim Fortask przesyła powiadomienia. 

Istnieją dwie możliwości, Administrator może określić domyślną wartość dla całej usługi poprzez opcję Zarządzania - Ustawienia - zakładka Ogólne - sekcja Powiadomienia. 

Drugą opcją jest możliwość personalnego ustawienia tych opcji poprzez panel ustawień użytkownika - zakładka Powiadomienia i pojawia się możliwość edycji opcji: 

Możliwe opcje do wyboru zależą od posiadanego planu. W przypadku planu Premium minimalny czas wynosi 1 godzinę, dla planu standard 2 godziny, dla pozostałych 4 godziny.

Zakładki na liście powiadomień

W celu łatwiejszego działania z powiadomieniami do widoku wprowadziliśmy ich podział na 3 zakładki: wszystkie, nieprzeczytane oraz wyróżnione. Dzięki takiemu podejściu w dużo łatwiejszy sposób można zarządzać listą powiadomień.

Zmiany w obszarze powiadomień

Poniżej znajduje się lista dodanych typów powiadomień.

jeśli korzystasz z zadań cyklicznych, pd tej aktualizacji dostaniesz powiadomienie, że system utworzył zadanie w Twoim imieniu. 

Jeśli jesteś autorem zadania, a uprawnione osoby będą dodawać w nim nowe podzadania, zostaniesz o tym poinformowany

Te typy powiadomień dostępne są także przy widżecie powiadomień w filtrze typu powiadomienia.