Opis zmian z 6 marca 2022

Przenoszenie widżetów pomiędzy pulpitami

W celu przeniesienia widżetu do innego pulpitu należy wejść w ustawienia widżetu klikając na menu podręczne, a następnie w dostępnych opcjach odszukać pole "Pulpit" i wskazać nowy pulpit docelowy.

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy zapisać zmiany. Widżet zostanie przeniesiony.

Dodanie trybu pełnoekranowego do tablicy

Od teraz możesz korzystać wygodniej z tablicy zadań i podzadań w trybie pełnoekranowym. W celu włączenia trybu pełnoekranowego musisz skorzystać z przycisku "Tryb pełnoekranowy" dostępnego w prawym górnym narożniku.

Wykluczanie zadań bez podzadań na listach z podzadaniami

W aplikacji Fortask istnieje możliwość tworzenia zadań bez podzadań z jednym wykonawcą oraz zadań złożonych z wielu etapów. Dotychczas na listach podzadań były widoczne zadania bez podzadań jako wirtualne elementy. Od teraz możesz zdecydować czy takiej elementy będą występowały na liście podzadań. Możesz zmienić ustawienia przechodząc do zakładki Zarządzanie, a następnie Ustawienia. W karcie ogólne na samym dole znajdziesz sekcję dotyczącą podzadań, w której określisz widoczność zadań prostych na listach.

 

Ustawienia modułów, przepływów pracy oraz uprawnień w dedykowanej zakładce

Zakładki w sekcji Zarządzanie dotyczące ustawień modułów, przepływów pracy oraz uprawnień zostały przeniesione do nowej zakłądki "Ustawienia".

Konfigurowanie dostępu do edycji pól z danymi użytkownika

Do tej pory każdy użytkownik mógł dowolnie edytować swoje dane profilowe. W związku z tym, że w najbliższym czasie dostępny będzie nowy moduł Intranetu powstała potrzeba, która pozwoli na definiowanie dostępu do edycji danych profilowych bezpośrednio przez samego użytkownika jak i jego przełożonego. W celu edycji ustawień należy przejść do zakładki Ustawienia w Zarządzaniu. Następnie w karcie ogólne odszukać sekcję Użytkownicy, a następnie korzystając z dwóch list rozwijanych wybrać elementy, które mogą być edytowane przez poszczególne osoby.

Nowy sposób oznaczania nowych wpisów w kanale

Od teraz nieodczytane wpisy na kanałach są oznaczone w nowy sposób. Każdy nieprzeczytany post jest dodatkowo oznaczony niebieską ramką.