Opis zmian z 19 października 2020

Dodanie nowego modułu z kanałami

Kanały to miejsce gdzie wraz z wybraną przez Ciebie grupą użytkowników możesz wymienić się informacjami nie tworząc przy tym zadań. W ramach kanału użytkownicy mogą dodawać posty. Każdy post może zostać skomentowany. W ramach postów i komentarzy użytkownicy mogą dfodawać również załączniki. 
Wyróżniamy dwa rodzaje kanałów: publiczne i prywatne.  Kanały publiczne są widoczne dla wszystkich użytkowników. W ramach kanałów publicznych użytkownicy mogą dodawać posty oraz komentować. Kanały prywatne są widoczne tylko dla osób przypisanych. Pozostałe osoby nie widzą takiego kanału na liście.

Badanie siły hasła wprowadzanego przez użytkowników i wymuszenie większego stopnia skomplikowania

Od teraz sprawdzamy siłę wprowadzonego przez użytkownika hasła. Jeżeli nie spełnia ono naszego minimum nie będzie mogło zostać zapisane. Dodatkowo sprawdzamy w bezpieczny sposób czy hasło nie zostało złamane w przypadku wycieków danych z innych portali na świecie. Jeżeli tak przekazujemy taką informację użytkownikowi prosząc jednocześnie o wprowadzenie innego hasła. Oczywiście jeżeli użytkownik będzie chciał mieć właśnie takie hasło wystarczy drugi raz kliknąć na przycisk Zapisz. Hasło zostanie zapisane. 

Oznaczenie ikonami typów powiadomień

W związku z tym, że powiadomienia są jedną z ważniejszych funkcjonalności dla osób pracujących w naszej aplikacji wprowadziliśmy oznaczenia typów powiadomień. Dzięki temu szybko oszacujesz czy to powiadomienie jest tym, które interesuje Cię w danej chwili bez konieczności zagłębiania się w treść.

Dodanie opcji filtrowania powiadomień w widżecie

Bardzo dobrą praktyką jest korzystanie z widżetu Powiadomienia na swoim pulpicie. Jeżeli już korzystasz z tego elementu, aby być na świeżo skorzystać z opcji filtrowania powiadomień ze względu na status odczytania. Dzięki odpowiednim ustawieniom możesz otrzymać w tym widgecie tylko te powiadomienia, których jeszcze nie przejrzałeś.

Poprawa czytelności interfejsu poprzez zmianę koloru menu bocznego na ciemny

Zmieniliśmy kolor menu bocznego na ciemny, aby jeszcze bardziej udoskonalić interfejs graficzny.