Opis zmian z 18 stycznia 2023

Połączenie listy zadań, list podzadań, tablicy zadań oraz tablicy podzadań w jednym module dostępnym w menu bocznym

Do tej pory w menu bocznym widoczne były takie elementy jak:  lista zadań, lista podzadań (jako raporty), tablica zadań oraz tablica podzadań. Podjęliśmy decyzję o ujednoliceniu tych czterech widoków jako jeden nazwany Zadania. Od teraz niezależnie z jakiego sposoby przeglądania listy zadań/podzadań korzystasz znajdziesz go w menu pod nazwą Zadania.

W górnym pasku znajdziesz dostępne cztery rodzaje widoków. Możesz korzystać z dowolnego z nich. Dla wygody aplikacja zapamięta, który widok był ostatnio używany przez Ciebie i po ponownym włączeniu domyślnie wyświetli Twój wybór.

Wdrożenie filtrów współdzielonych - jeden filtr dostępny na dowolnych widokach z zadaniami i podzadaniami

Dotychczas każda lista z zadaniami czy podzadaniami posiadała oddzielne filtry, które zdefiniowałeś. To znaczy, że zapisany filtr na liście zadań nie był dostępny na widoku tablicy zadań. Od tej pory filtry są współdzielone. Oznacza to, że możesz zapisać filtr na jednym widoku, a korzystać z niego na każdym innym. Wszystkie zapisane przez Ciebie wcześniej filtry będą nadal dostępne w aplikacji.
 

Możliwość dodania nowego elementu w menu bocznym z listą zadań, listą podzadań, tablicą zadań czy tablicą podzadań

Jak wiesz od dłuższego czasu możesz zmieniać pasek boczny poprzez usunięcie elementów czy dodanie swoich własnych odnoszących się do wskazanego adresu url czy iframe. Aby dać Ci jeszcze większy komfort korzystania z aplikacji umożliwiliśmy tworzenie elementów prowadzących bezpośrednio do listy zadań, listy podzadań, tablicy zadań czy tablicy podzadań. W związku z tym, możesz stworzyć kilka odnośników w menu prowadzących do poszczególnych widoków ze wskazaniem na konkretny filtr, który zostanie od razu załadowany. 

Zmiany paska bocznego możesz dokonać przechodząc do ustawień konta (klikając w swój avatar, a następnie przechodząc do ustawień).

W zakładce Ustawienia menu bocznego możesz wprowadzić zmiany.

Dla przykładu możesz zdefiniować następujące elementy: 

  • “Moje zadania” w formie listy zadań z filtrem na moje nierozwiązane zadania
  • “Zespół” w formie listy podzadań z filtrem na wszystkie osoby z zespołu
  • “Po terminie” w formie listy zadań z filtrem na zadania niezrealizowane w terminie.

Możliwość korzystania z zapisanych filtrów bezpośrednio na liście/tablicy w szybki sposób

Od teraz korzystając z dowolnego widoku z zadaniami/podzadaniami nad listą będziesz miał dostępne zapisane filtry w formie zakładek. Kliknięcie w dowolną z nich od razu załaduje zapisane filtry i odświeży listę. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej ułatwi i przyspieszy pracę szczególnie, gdy korzystasz z kilku filtrów każdego dnia.

Umożliwienie tworzenia wielu poziomów w drzewku w bazie wiedzy

Do teraz w drzewku bazy wiedzy można było korzystać z sekcji do dwóch zagnieżdżeń. Rozszerzyliśmy działanie drzewka i usunęliśmy limit zagnieżdżeń. Dla przykładu możesz teraz bez problemu stworzyć następujące poziomy sekcji: