Opis zmian z 19 lipca 2020

Tworzenie i konfigurowanie widżetów

Zmieniliśmy sposób dodawania widżetów. Zrezygnowaliśmy z listy rozwijanej służącej do wyboru rodzaju widżetu. Zastąpiliśmy je oknem z kafelkami przedstawiającymi poszczególne widżety. Dodatkowo w samych ustawieniach zostały ujednolicone filtry - od teraz będą wyglądać tak samo jak np. na liście zadań.

Dodatkowo została dodana opcja dostosowania wyglądu pojedynczego elementu przedstawiającego zadanie/podzadanie. Dzięki temu możesz umieścić na liście tylko te informacje, które są dla Ciebie istotne.

 

 

Obserwatorzy

Uprościliśmy dodawanie oraz podgląd obserwatorów do istniejących zadań/podzadań. W szczegółach każdego zadania w nagłówku widoczna jest ikonka oka.  Po kliknięciu możesz rozpocząć obserwowanie, dodać nowych użytkowników jako obserwatorów lub podejrzeć listę aktualnie obserwujących użytkowników.

 

Reakcja na komentarze

Od teraz możesz szybko reagować na komentarz użytkownika wybierając jedną z dostępnych na liście reakcji. Po dodaniu reakcji autor komentarza otrzyma powiadomienie. Lista dostępnych reakcji została przedstawiona poniżej:

Komentarz z przypiętymi reakcjami prezentuje się następująco:

 

Zbiorcze oznaczanie powiadomień

W ustawieniach dodatkowych użytkownika znajdziesz opcję - Zbiorcze oznaczanie powiadomień dotyczących zadań. Po jej zaznaczeniu, gdy będziesz odczytywać jedno z nowych powiadomień na liście wszystkie powiązane w ramach tego samego zadania zostaną automatycznie odznaczone jako odczytane. 

 

Pole dodatkowe - załącznik

Nowa opcja dla pola typu załącznik w szablonach zadań pozwalająca dodawać wiele plików jednocześnie.

 

Nowy wygląd formularza dodawania zadania

Formularz dodawania zadania został uproszczony i prezentuje się następująco:

 

Wydzielenie funkcjonalności do modułów z opcją włączenia/wyłączenia.

Używasz aplikacji Fortask, ale nie miałeś jeszcze okazji skorzystać z planów pracy, podzadań, kontroli czasu czy szablonów zadań? Od teraz w ustawieniach aplikacji możesz wyłączyć te moduły. Dzięki temu elementy te znikną z aplikacji. Oczywiście w dowolnym momencie możesz przywrócić poszczególne moduły do działania.

 

Dodawanie zadania, komentarza i elementów TODO poprzez wiadomość e-mail

Moduł ten pozwala dodać zadania, komentarz i element na liście TODO wysyłając wiadomość e-mail na wskazany adres. Każdy z projektów może mieć zdefiniowane przez Ciebie aliasy tak, aby wysłanie wiadomości na konkretny adres skutkowało dodaniem zadania we wskazanym projekcie. W wiadomości e-mail można zdefiniować obserwatorów, wykonawcę, treść zadania, nazwę i załączniki. Dodatkowo w przypadku kwestii komentarzy możesz odpowiadać na nie bezpośrednio z e-maila z powiadomieniami. Po kliknięciu na przycisk "Odpowiedź" i wysłanie wiadomości komentarz zostanie umieszczony w zadaniu automatycznie bez konieczności wchodzenia do aplikacji.

 

Predefiniowane wykresy. Możliwość utworzenia i zapisania dowolnego wykresu.

Od teraz będziesz mógł skorzystać z jednego z predefiniowanych wykresów lub stworzyć własny, zapisać i korzystać z niego w dowolnym momencie.