Opis zmian z 16 sierpnia 2021

Jeszcze szybsze dodawanie postów w kanałach

Na liście postów w kanale został dodany przycisk, dzięki któremu utworzysz post bez konieczności wchodzenia w menu podręczne.

 

Większa kontrola nad postami w kanałach

Moduł z kanałami został rozbudowany o sekcje, który pozwoli Ci posegregować posty w kanałach zgodnie z ich tematyką. Sekcje możesz dodać z poziomu menu podręcznego kanału, jeżeli jesteś menadżerem. Po kliknięciu należy skorzystać z opcji Dodaj sekcję.

 

W oknie modalnym wystarczy wprowadzić nazwę sekcji, zatwierdzić i gotowe.

 

Sekcja będzie dostępna na liście kanałów po wybraniu kanału. Automatycznie pojawią się jeszcze dwie: Nieprzypisane - zawierające posty bez sekcji oraz Wszystkie - ze wszystkimi postami bez podziału.

W ustawieniach kanału jako menadżer możesz również zdecydować czy wybór sekcji podczas dodawania/edycji postu będzie wymagany.

 

Większa precyzja w nazewnictwie zadań

Korzystając z szablonów zadań możesz definiowac szablony nazw, które pozwolą Ci ustandaryzować nazewnictwo zadań. Od teraz dostępne są dodatkowe zmienne w szablonie nazwy - dzień, tydzień, miesiąc, miesiąc słownie, rok.

Kopiowanie checklist podczas duplikowania zadania

Możliwość kopiowania checklist podczas duplikowania zadania. Mechanizm kopiowania jest dostępny jako opcja do zaznaczenia w oknie modalnym podczas duplikowania zadania.