Metodyki zwinne w pigułce

Metodyk zwinne (ang. agile) już od dawna są na ustach całego świata biznesu. „Zwinność” postrzega się, jako odpowiedź na wyzwania związane z skutecznym zarządzaniem projektami, gdzie nagłe i nieprzewidziane zmiany to chleb powszedni.

Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Natomiast wspólnym założeniem metodyk zwinnych jest nieustanna adaptacja projektu do nowych wymogów na każdym etapie prac. Dla zespołu korzystającego ze zwinnych metod nie ma znaczenia czy pracuje nad skomplikowanym oprogramowaniem, strategią biznesową, kampanią reklamową czy zarządzeniem małą firmą. Nie chodzi o zaklinanie rzeczywistości. Rdzeniem naszego postępowania musi być elastyczne myślenie. Dlatego metodyki zwinne uwzględniają realia, w jakich pracujemy: konkurencyjność, tempo i możliwości zespołu.

Zwinne zarządzanie projektami

 

Agile project management w odróżnieniu od kaskadowego zarządzania projektami, gdzie skupiamy się na dostarczeniu wcześniej przygotowanego planu, traktuje zmiany, jako naturalny elementem realizacji projektu. Mimo, że zwinne metodyki wydają się czymś nowym, świat IT czerpie z nich korzyści od lat. Pierwsze ślady założeń „zwinności” doszukamy się już na początku lat 90., ale swoją nazwę uzyskały dopiero w 2001 roku.

Początkiem doprecyzowania zwinnego podejścia do prowadzenia projektów była publikacja Agile Manifesto. Autorami byli specjaliści od programowania, natomiast tekst, dostępny na stronie agilemanifesto.org, koncentruje się na czterech głównych punktach:

 • Bliska współpraca z klientem,
 • Dynamiczne adaptowanie do zmian zamiast sztywnego realizowania planu,
 • Priorytet działających rozwiązań nad dostarczaniem szczegółowej dokumentacji,
 • Interakcja ludzka ponad stosowaniem standardowych procedur i narzędzi.

Manifest Agile ujednolica wiele metodyk zwinnego zarządzania projektami takich, jak choćby Feature Driven Development czy Extreme Programming. Niemniej najbardziej popularną metodą jest tzw. Scrum. W efekcie metodyki zwinne przeszły długą drogę od programowania do świata biznesu, przemysłu i nauki, gdzie sprawne tworzenie nowych produktów, badania i rozwój mają największe znaczenie.

Zalety i wady metodyk zwinnych

Jak każda metodyka, również i ta ma swoje mocne i słabe strony, o których warto wiedzieć. Przykładowo, jeśli idzie o pozytywne aspekty ich realizowania na pewno wymienimy:

 • Koncentracja na kliencie i jego potrzebach,
 • Elastyczność w kontekście nagłych zmian,
 • Brak konieczności definiowania na samym początku ścisłego planu,
 • Wzmacnianie samodzielności i odpowiedzialności zespołu.

Natomiast słabe strony wyglądają następująco:

 • Skierowane raczej do niewielkich zespołów,
 • Niewielki poziom kontroli postępu prac,
 • Intencjonalne pominięcie wielu kluczowych aspektów: analizy wymogów biznesowych, zarządzania kosztami, relacji prawno-formalnych,
 • Wysokie tempo prac, stwarzanie niejednokrotnie stresogennych warunków,
 • Nie można ich stosować zawsze i wszędzie.

Po czym poznać zwinny zespół?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz wdrożyć Agile do swojego zespołu. Podejście zwinne zakłada, że dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami i jesteśmy zmotywowani do natychmiastowego działania. Często stosuje się termin empowered team, określający samodzielną i decyzyjną drużynę. W rezultacie stały nadzór kierownictwa nie jest konieczny. Jednym zadaniem przełożonego będzie skuteczne eliminowanie wszelkich przeszkód (np. administracyjnych) a także sugerowania optymalnych technik radzenia sobie z konkretnymi problemami.

Jeśli działamy w zespole wszystkie zmiany w sposobie realizacji projektu podejmowane są wspólnie. W przypadku, gdy nasza drużyna to część większej organizacji pracującej nad danym zadaniem, zmiany muszą przebiec na każdym jej szczeblu. Tak długo, jak pozostajemy w obrębie filozofii agile możemy mówić o sobie w kategoriach „zwinnych”. Pamiętajcie jednak, że metodyki zwinne nie są uniwersalne. Nie nadają się dla dużych i złożonych systemów. Gdy macie pod sobą setkę lub więcej ludzi, a przed wami np. budowa wielkiego budynku lub realizacja wysoce zaawansowanego technologicznie projektu, to stanowczo powinniście unikać metodyk zwinnych.


Łukasz Fiszer
9 sierpnia 2019

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.

Idę dalej