Dlaczego warto pracować w grupie?

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas przynależy do jakiejś grupy. Może to być grupa nastawiona na społeczne działania, grupa kibiców, czy choćby grupa sportowa. Bez wątpienia niezależnie od rodzaju powstałej grupy zawsze przynosi ona korzyść dla jej uczestników. Zasługą tego jest wspólny cel, do którego dążą jej uczestnicy. Tak samo jak w życiu prywatnym grupy odgrywają również istotną rolę w kwestiach zawodowych.

Jakie korzyści przynosi grupowa współpraca?

Jak głosi niemieckie przysłowie “Jeden nic nie znaczy, w grupie siła”. Przysłowie to sprawdza się bez wątpienia w życiu zawodowym. Korzyści jakie może przenieść praca w grupie to:

 • zwiększona kreatywność podczas dyskusji w zespole,
 • lepsza wydajność i efektywność pracy,
 • rozwój poprzez dzielenie się wiedzą,
 • podział odpowiedzialności,
 • wzmacnianie relacji w zespole,
 • wzajemne wsparcie podczas realizacji powierzonych zadań,
 • możliwość wykonywania bardziej złożonych zadań,
 • mniejsza liczba błędów - każdy z zespołu aktywnie uczestniczy w realizacji i zauważa nieprawidłowości,
 • rozwój umiejętności miękkich.

To tylko kilka podstawowych zalet obecnych przy pracy w grupie. Każdy z nas, kto miał okazję pracować w zespole z pewnością dołożyłby kilka innych cech. Dzięki temu, że zespół działa jak jeden organizm przekłada się to na lepsze rezultaty. Ważne jest, aby w grupie panowała dobra atmosfera i wzajemny szacunek. Niezwykle istotne jest, aby w grupie wyznaczony był lider, którego główną rolą będzie motywowanie zespołu i zadbanie o współpracę wśród jej członków. Lider nie zawsze musi być “mózgiem” całego przedsięwzięcia. Ważne by potrafił scalić wszystkich jej uczestników w jedną silną jednostkę i osiągnąć zamierzony cel.

Czy każdy może pracować w grupie?

Ten temat jest dość skomplikowany. Nie ma jasno określonych reguł, które wskażą czy dana osoba będzie potrafiła pracować w grupie. Jednak bazując na badaniach określających umiejętności gwarantujące sukces w pracy grupowej można wymienić:

 • umiejętność samodzielnego organizowania sobie pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Każdy kij ma dwa końce?

Zapewne wiele osób zastanawia się czy praca w grupach może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. Tutaj trzeba jasno określić, iż tak jak w przypadku grupy niezbędna jest obecność lidera, tak samo ważne jest, aby grupy również posiadały swojego szefa, który swoimi działaniami zadba o współpracę pomiędzy nimi. To bardzo ważne, aby zespoły nie działały jako odrębne jednostki, a jako dobrze funkcjonujący organizm, który wykonuje poszczególne funkcje przy kooperacji z innymi. Jeżeli ten aspekt zostanie pominięty może dojść do sytuacji, w której pierwotny cel całego przedsięwzięcia zostanie pominięty, a priorytetem stanie się działanie na szkodę innych grup.

 


Łukasz Fiszer
15 lutego 2021

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.

Idę dalej