Jak ochronić firmę przed „Wielką Rezygnacją”?

Trudne czasy i kryzysy mogą w różny sposób oddziaływać na firmy. Nawet jeśli przedsiębiorstwa działają w tej samej branży, zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, mierzą się z tego samego typu problemami, jak wysokie ceny usług, dostępność materiałów lub problemy logistyczne. Od czego to zależy? 

Kluczowi są ludzie. W tej chwili pracownicy szturmują biura swoich szefów z oczekiwaniem podwyżki  – „bo inflacja”, „bo kredyty wzrosły”. Dużym wyzwaniem jest również praca zdalna, która w okresie pandemii stała się warunkiem wymaganym przez dużą część pracowników. Firm zwyczajnie nie stać, ani na utratę kluczowych ludzi i ich cennej wiedzy oraz biegłości w codziennych obowiązkach, jak również na znaczące podwyżki, bo gospodarka zwalnia.

W czasie kryzysu nierzadko dochodzi do rezygnacji pracowników. Może to być spowodowane różnymi przyczynami, w tym stresem związanym z sytuacją, przekonaniem, że nie mogą już dłużej wykonywać swojej pracy w sposób efektywny, brakiem spełnienia kluczowych potrzeb pracowników (jak wspomniana już praca zdalna), lub po prostu dlatego, że czują, że firma nie przetrwa kryzysu. O ile utrata pracowników zawsze jest trudna, o tyle szczególnie trudna jest w czasie kryzysu, kiedy każdy członek zespołu ma kluczowe znaczenie. Jeśli stoisz w obliczu widma masowych rezygnacji, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować powstrzymać nadchodzącą falę.

No właśnie. Co można zrobić jeszcze dziś, aby zacząć się przed tym bronić i jednocześnie niepostrzeżenie zacząć zyskiwać przewagę nad konkurencją? Kiedy firma przeżywa kryzys, ważne jest, aby przedsiębiorstwa były przygotowane na taką możliwość i podjęły kroki, aby nie stracić całej cennej wiedzy i doświadczenia swoich ludzi.

Jednym ze sposobów przygotowania się do tego jest stworzenie bazy wiedzy, w której pracownicy mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Pozwoli to pozostałym pracownikom na dostęp do tych informacji, nawet jeśli autor opuści firmę. Innym sposobem na śledzenie firmowego know-how jest zachęcanie pracowników do dokumentowania swoich procesów i procedur. W ten sposób, jeśli pracownik odejdzie, będzie istniał zapis, z którego można odtworzyć dany proces.

Nie zawsze aktualni pracownicy będą w stanie przejąć (nawet tymczasowo) obowiązki po odchodzących osobach, a proces wdrożenia nowego pracownika może być trudny i czasochłonny, zwłaszcza jeśli firma ma już braki kadrowe. Będąc przygotowanym pod kątem zabezpieczonej wiedzy managerowie firm mogą czuć się spokojni, że ich organizacje nie cofną się pod względem wypracowanej wiedzy i doświadczenia. Zatrudnienie nowych pracowników z tak przygotowanym zapleczem pozwala skrócić czas wdrożenia i znacząco obniżyć koszt takiej operacji. Dobre przygotowanie z kolei buduje poczucie bezpieczeństwa i lojalność aktualnych pracowników. 

Kryzys nigdy nie jest łatwy, ale może być okazją do zbudowania silniejszej, bardziej odpornej firmy. Zaplanuj, jak będziesz działać z mniejszą liczbą pracowników i upewnij się, że masz niezbędne systemy i procesy, aby przetrwać burzę. Praca powinna być ułożona w opisany proces, a pracownicy powinni postępować wg wciąż ulepszanej metody. Proces i wiedza nie może być tylko w głowie pracownika, powinna należeć do firmy.


Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów możemy pomóc wdrożyć procesowe podejście do pracy w Twojej firmie, zwracając uwagę na kluczowe obszary Twojej działalności. Jednocześnie możemy zrewidować sformalizowaną lub nieformalną kulturę organizacji, która ma ogromne znaczenie dla poczucia lojalności i bezpieczeństwa Twoich ludzi oraz wpływa na postawy całego zespołu. Dodatkowo za pomocą jednego narzędzia możemy zabezpieczyć Cię systemowo na nadchodzące czasy recesji i wspólnie z Tobą, w czasie warsztatów zbudować idealnie dopasowaną strukturę, nowej skutecznej bazy wiedzy oraz platformę, dzięki której zarządzanie pracą stanie się bardziej efektywne i znacznie łatwiejsze.

Cyfrowa transformacja, która jest koniecznym krokiem dla firm, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku jest tutaj kluczowa. Jest ona możliwa do zrealizowania bez zbędnego błądzenia i ogromnego oporu jaki zazwyczaj towarzyszy takim zmianom ze względu na olbrzymie doświadczenie, budowane na wdrożeniach zakończonych sukcesem u naszych rodzimych, polskich klientów. 

Umów się na spotkanie i porozmawiajmy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie przejść ten proces sprawnie i pozytywnie. 


Łukasz Fiszer
21 listopada 2022

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.

Idę dalej