Wykres Spalania, jako sposób na poprawę estymacji zadań

Czym dokładnie jest Wykres Spalania oraz dlaczego ma tak istotne znaczenie dla funkcjonowania zespołu Scrumowego?

Sposób funkcjonowania małych zespołów, związanych z metodyką Scrum, do świata szeroko pojętego biznesu przyszedł z branży IT. Ich sednem jest zachowanie, jak najprostszej struktury a także realizowanie zadań w trakcie tzw. sprintów. Skąd jednak mamy wiedzieć jak przebiegają prace? Ile zdań pozostało do końca i jak wygląda nasza wydajność? Pomoże w tym Wykres Spalania (ang. Burndown Chart), który przedstawiamy w postaci wizualnej, obrazującej pozostałe do wykonania prace w trakcie trwania sprintu.

Wykres Spalania, czyli co?

Mówiąc oględnie, to wizualizacja stanu pracy podczas Sprintu – ile zdań wykonano a ile jeszcze przed Wami. Zbyt ogólnikowo? Wchodząc w szczegóły należy zaznaczyć, że celem stosowania wykresu spalania będzie dostarczenie zespołowi scrumowemu aktualnych informacji na temat postępów pracy i napotkanych trudności. Tym samym mistrz scrumu realistycznie ocenia poziom realizacji harmonogramu.

W istocie chodzi o to, aby wyciągnąć jak najwięcej wniosków na temat pracy zespołowej. Jednocześnie zapobiega konfliktom z właścicielem produktu na koniec sprintu, a także motywuje Development Team do lepszej samoorganizacji. Jeśli chcemy to osiągnąć, wykres spalania musi być aktualizowany codziennie. Możemy do tego celu wykorzystać profesjonalne oprogramowanie lub przygotować odręczny wykres.

Wady i zalety

Wizualizacja w postaci prezentacji od zawsze ułatwia zrozumienie długofalowych zjawisk. Sprint potrafi trwać od tygodnia do prawie miesiąca, dlatego tym bardziej należy zainteresować się wprowadzeniem odpowiednich wykresów. Wszakże obowiązki zespołu organizowane są wokół wcześniej wyznaczonych zadań. Warto również dbać o jakość wykresu, bowiem w pewnych scenariuszach może się przydać do negocjacji z właścicielem produktu.

Poza prostotą wykonania, spośród innych zalet można wymienić czytelność a także dokładny wgląd w poczynione postępy. Nieoceniona okazuje się szybkość analizy w przypadku konieczności wprowadzenia jakiś zmian w realizowanym projekcie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób kontrolować również budżet, jakim dysponujemy na dane zadania.

Niestety trzeba wspomnieć także o potencjalnych wadach. Dla osoby postronnej, np. inwestora, wykonany wykres nie musi być od razu transparenty, co może doprowadzić do błędnej interpretacji. Jednocześnie nie uwzględnia zależności między poszczególnymi zadaniami a tym bardziej okaże się nieskuteczny, jeśli na samym początku źle oszacujemy czas potrzebny na wykonanie konkretnych modułów projektu. Co więcej, prostota wykresu nie pozwala na przekazywanie bardziej złożonych informacji, jak choćby, dlaczego doszło do opóźnienia.

Jak przygotować własny Wykres Spalania?

Zasadniczo nic prostszego. Wykres bazuje na dwóch osiach X i Y – osobno ilość pozostałego czasu (dni) oraz ilość zadań do wykonania. Na bazie tych dwóch osi wyznaczamy krzywą, która definiuje linię idealnego spalania. To właśnie do niej będziesz odnosić faktyczną ilość zadań zrealizowanych każdego dnia. Gdy jednego dnia zostaną wykonane dwa zadania, na wykresie odejmujemy dwie jednostki. Dwa nowe obowiązki do zrealizowania analogicznie podnoszą wykres o dwie jednostki w górę. Jeśli jednego dnia wykonamy dwa cele, ale jednocześnie dojdzie jeden nowy, to na wykresie odejmujemy tylko jeden punkt.

Oczywiście nie ma jednego, odgórnego wzoru na Wykres Spalania. Przykładowo na podstawie tabeli można wprowadzić inne wartości, jak choćby rozbudować wykres o nie tylko planowane zadania, ale i rzeczywistą ilość zdań do końca. Pozwala to dokładniej skonfrontować pierwotne założenia planu z rzeczywistością. Następnie interpretacja uzyskanego wzorca pomoże dokładnie określić tempo pracy zespołu. Kiedy nastąpiło przyspieszenie a kiedy zwolnienie, jak również jak szybko jesteśmy w stanie uporać się z konkretnymi problemami. Sa mam koniec wypada jeszcze wspomnieć, iż Wykres Spalania z powodzeniem zaadoptujemy dla innych metodyk zwinnych oraz kaskadowych.


Łukasz Fiszer
25 października 2019

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.

Idę dalej