Zespół Scrum - podział ról oraz obowiązków

Po czym poznać zespół Scrumowy? Podręcznikowa definicja wymienia przynajmniej trzy role potrzebne do wytwarzania zgodnie ze Scrum’em: Właściciel produktu, Scrum Master oraz Zespół Deweloperski. Jak dzielą się ich obowiązki i kiedy można łączyć konkretne pozycje opowiemy w kilku akapitach.

Scrum w dużym uproszczeniu to struktura organizacyjna, wdrożona z myślą o rozwiązywaniu złożonych problemów w jak najkrótszym czasie. W efekcie podnosimy wydajność, dostarczając kreatywnych rozwiązań w zakresie świadczenia usług lub produktów o możliwie najwyższej jakości. Działając w ramach zespołu typu Scrum nieustannie udoskonalamy naszą metodykę, środowisko pracy a także dostarczany produkt.

Kluczowe role

Scrum opracowano pierwotnie w środowisku IT, co nie oznacza, że nie można go stosować w innych branżach. Zazwyczaj taki zespół składa się z około dziesięciu osób. Mniejsza ilość nie zapewni optymalnej wydajności, poprzez brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Większą drużyną natomiast trudniej koordynować, wymuszając tak niepotrzebne komplikacje w procesie produkcji. W idealnym scenariuszu członkowie naszego zespołu reprezentują różne dziedziny i umiejętności. Dzięki temu zapewniamy pewien stopień niezależności i wielofunkcyjności. Jednocześnie każdy może nauczyć się czegoś nowego od swoich współpracowników. Główne role w projekcie odgrywają: Właściciel Produktu, Scrum Master i Zespół Deweloperski.

Przy czym, należy pamiętać, że zespół bazujący na metodyce Scrum nie będzie kierowany spoza jego struktury. Dzięki samoorganizacji członkowie sami wybierają optymalną drogę do wykonania swojej pracy. Stosowany model ma na celu zwiększenie kreatywności, elastyczności i produktywności. Dlatego każda z wymienionych powyżej ról zajmuje się konkretnym zadaniem:

Właściciel produktu (Product Owner) – osoba reprezentująca konkretnego klienta lub grupę inwestorów. Jest to rola jednoosobowa. Ustala on kluczowe cechy produktu i priorytety, jakimi ma kierować się cały zespół. Kluczowe zmiany muszą być przez niego zaakceptowane. Ponadto, jeśli ma w pełni wywiązać się ze swojej roli podejmowane decyzje muszą być w całości respektowane przez całą organizację, którą reprezentuje. Jego podstawowym narzędziem pracy jest product backlog, zawierający uporządkowaną listę rzeczy wartych do zrealizowania w obrębie danego projektu.

Scrum Master – służy radą oraz prawidłowym zrozumieniem procesu wytwórczego opartego o Scrum. Do jego obowiązków należy również usuwanie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wykonanie zadania, szczególnie tych zewnętrznych wpływających na wydajność członków zespołu. Poprzez analizę sytuacji dostosowuje Scrum tak, aby realizować powierzone zadania na jak najbardziej optymalnym poziomie.

Zespół Deweloperski (Development Team) – samodzielny, samoorganizujący. W pełni niezależna grupa trzech do dziewięciu osób, pracująca nad udoskonalaniem produktu. Swoje obowiązki realizują w ramach tzw. sprintu, który powinien zakończyć się dostarczeniem gotowego produktu lub konkretnego rozwiązania. Proces ten nie powinien trwać dłużej niż miesiąc – przeważnie od tygodnia do maksymalnie czterech tygodni.

Czy role w zespole scrumowym można łączyć?

Nie – role powinny być niezależne. Scrum master nie powinien łączyć roli członka Zespołu Deweloperskiego – może to powodować opóźnienia i spowalniać tempo zespołu. Swoje obowiązki, jako „mistrza gry”, może bez przeszkód dzielić między różne zespoły. Należy jednak podchodzić do tego bardzo ostrożnie. Kluczową kwestią pozostaje ilość obowiązków i dostępny czas do ich realizacji dla takiej osoby – nie tylko zajmuje się nadzorowaniem procesu, ale również odpowiada za usuwanie wszelkich przeszkód jakie się pojawią po drodze.

Kategorycznie unikajcie fuzji Product Owner’a z innymi stanowiskami. Jest to wyjątkowa pozycja, która nie może być pogodzona z innymi rolami w zespole. Szczególnie próba połączenia tej roli z osobą Scrum Mastera, ponieważ będzie to rodzić poważny konflikt interesów i utrudniać wykonanie zadań zaplanowanych na określony sprint.


Łukasz Fiszer
21 sierpnia 2019

Umów się na prezentację

Na spotkaniu z naszym specjalistą poznasz aplikację Fortask i dowiesz się jak może pomóc Ci zoptymalizować pracę w Twojej firmie.

Umów się na prezentację