Podręcznik użytkownika

Kalendarz - Dodawanie wydarzenia

Chcąc dodać nowe wydarzenie kliknij na przycisk Dodaj wydarzenie. Zostanie wyświetlone okno modalne. W formularzu możesz podać

  • nazwę wydarzenia
  • początek wydarzenia
  • zakończenie wydarzenia
  • wskazać kalendarz, w którym wydarzenie ma zostać dodane
  • ustawić przypomnienie
  • podać lokalizację 
  • wprowadzić opis
Pasek boczny

Po zakończeniu wprowadzania danych należy użyć przycisku Dodaj. Wydarzenie zostanie umieszczone we wskazanych kalendarzu. 

Po kliknięciu w wydarzenie w oknie możesz przejrzeć wszystkie informacje oraz przejść do edycji wydarzenia.

Pasek boczny

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?