Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Wprowadzenie

Sekcja zarządzanie dostępne jest tylko dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te można nadać w oknie Zarządzania użytkownikami. Każde z uprawnień daje dostęp do konkretnej zakładki w tej sekcji. Poniżej znajduje się lista uprawnień, które możemy nadać danemu użytkownikowi.

Widok menu do zarządzania
Widok menu do zarządzania
  • Zarządzanie globalnymi uprawnieniami – daje dostęp do zakładki Uprawnienia,
  • Zarządzanie globalnymi ustawieniami przepływu pracy – daje dostęp do zakładki Przepływ pracy.
  • Zarządzanie grupami użytkowników – daje dostęp do zakładki Grupy.
  • Zarządzanie polami predefiniowanymi – daje dostęp do zakładki Pola predefiniowane.
  • Zarządzanie projektami – daje dostęp do zakładki Projekty.
  • Zarządzanie rolami w projektach – umożliwia nadawanie ról dla użytkowników we wszystkich projektach w systemie.
  • Zarządzanie szablonami zadań – daje dostęp do zakładki Szablony zadań.
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników – umożliwia nadawanie uprawnień dla wszystkich użytkowników korzystając z zakładki Użytkownicy.
  • Zarządzanie użytkownikami – daje dostęp do zakładki Użytkownicy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?