Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Przepływ pracy

Przepływ pracy
Przepływ pracy

W tej sekcji mamy możliwość definiowania przepływu pracy. Ustawienia, które tutaj wprowadzimy będą ustawieniami globalnymi dla całej instancji.

Przykład przepływu pracy
Przykład przepływu pracy

Informacje na temat przepływu pracy znajdziesz w sekcji Projekty i folder - przepływ pracy. Zmiana ustawień przepływu odbywa się poprzez wskazanie elementu (zadania, zadania bez podzadań lub podzadania) chcemy definiować przepływ pracy. Następnie wybieramy z listy status zadania/podzadania, dla którego chcemy ustawić przejścia.  

Definiowanie przepływu pracy - wybór statusu
Definiowanie przepływu pracy - wybór statusu

Po wybraniu odpowiedniego statusu możemy teraz wskazać role, które będą mogły dokonać wskazanego przejścia. Zmianę ustawień potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Definiowanie przepływu pracy - przepływy
Definiowanie przepływu pracy - przepływy

Ważne!
Jeżeli z ustawień uprawnień będzie wynikało, że dany użytkownik nie może zmienić status, to ustawienia przepływu pracy są ignorowane. Więcej szczegółów na temat uprawnień znajdziesz w sekcji Projekty i foldery - Uprawnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?