Podręcznik użytkownika

Projekty i foldery - Role

W systemie Fortask wyróżnić możemy 4 role (obserwator, zlecający, wykonawca oraz menadżer), jakie dany użytkownik może pełnić w projekcie, które wpływają na zestaw uprawnień jakie dana osoba ma w określonym projekcie.

Ważne!
Każda rola wyższego poziomu zawiera w sobie zestaw uprawnień roli niższego poziomu. Oznacza to, że menedżer ma uprawnienia zarówno obserwatora, zlecającego jak i wykonawcy. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wykonawcy (obserwator oraz zlecający) i zlecającego (obserwator).

  • Obserwator – podstawowa rola, która daje możliwość dostępu do danego projektu. Osoba z taką rolą widzi wszystkie zadania oprócz zadań prywatnych chyba, że w danym zadaniu jest jawnie podana jako obserwator zadania. Obserwator domyślnie może również komentować zadania/podzadania.
  • Zlecający – zawiera wszystkie uprawnienia obserwatora a ponadto może dodawać zadania do danego projektu, 
  • Wykonawca – oprócz uprawnień wynikających z roli zlecającego wykonawca może wykonywać wszystkie akcje zgodnie z przypisanymi uprawnieniami dla tej roli. Więcej o uprawnieniach znajdziesz tutaj.
  • Menedżer – dysponuje wszystkimi uprawnieniami wykonawcy, a ponadto ma dostęp do uprawnień i powiadomień dedykowanych tylko menedżerowi projektu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?