Podręcznik użytkownika

Projekty i foldery - Lista projektów

Każdy użytkownik ma dostęp do zakładki Projekty znajdującej się w menu.

Zakładka projekty
Zakładka projekty

Widok ten przedstawia listę projektów zorganizowaną w strukturę katalogową, gdzie katalogiem jest folder.

Widok listy projektów
Widok listy projektów

Każdy z użytkowników widzi tylko tę część projektów, do których ma dostęp. Kafelek z projektem ukazuje kilka istotnych informacji. Pierwsze z nich, to avatar, nazwa oraz status projektu. Kolejną informacją jest lista avatarów użytkowników wraz z informacją ilu jeszcze jest członków danego projektu.

Widok kafelka projektu
Widok kafelka projektu

Każdy użytkownik ma również możliwość z tego poziomu dodania projektu do ulubionych. Służy do tego ikonka . Takie oznaczenie projektu dodaje go do menu w sekcji Projekty, co umożliwia szybkie przejście do danego projektu.

Ulubione projektów
Ulubione projekty

Gdy jesteśmy menadżerami danego projektu/folderu mamy możliwość również jego edycji korzystając z menu podręcznego (informacje o edycji projektu znajdziesz w sekcji Zarządzanie - Projekty).

Widok projektu

Po kliknięciu przycisku Przejdź do projektu przechodzimy do widoku, gdzie dostępne dla nas są 4 zakładki.

Widok projektu
Widok projektu
  • Zadania – zakładka zawierającą listę zadań z filtrowanym odgórnie wybranym projektem. Więcej szczegółów na temat listy zadań znajdziesz w sekcji Zadania - Lista zadań.
  • Tablica zadań – zakładka ta zawiera listę zadań przypisanych do projektu.
  • Tablica podzadań – zakładka ta zawiera listę podzadań przypisanych do projektu.
  • Członkowie – w tej zakładce znajdziesz informacje na temat wszystkich członków danego projektu wraz z informacją o roli jaką w nim pełnią.
    Projekty - zakładka członkowie
    Widok projektu - zakładka członkowie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?