Podręcznik użytkownika

Zadania - Plany pracy

Plany pracy służą do planowania pracy w zespołach i pozwalają zmaksymalizować jej efektywność. Każdy z planów pracy posiada swoją nazwę oraz zakres dat, dla których chcemy dokonać planowania. Aby rozpocząć planowanie pracy należy przejść do zakładki Planami pracy.

Panel menadżera - Zarządzanie planami pracy
Zakładka Plany pracy

Po przejściu do tej sekcji ukazuje się nam lista aktualnie utworzonych planów pracy. 

Zarządzanie planami pracy - widok listy
Zarządzanie planami pracy - widok listy

Aby utworzyć plan pracy należy skorzystać z przycisku . Po wybraniu tej funkcji otwarte zostaje okno modalne z formularzem, gdzie należy uzupełnić dwa pola. Pierwsze z nich, to nazwa naszego planu pracy. Następne, to zakres dat, dla których chcemy planować pracę.

Dodawanie planu pracy
Dodawanie planu pracy

Po utworzeniu planu pracy zostajemy automatycznie przeniesieni na jego widok.

Widok planu pracy

Jak widać, nasze okno podzielone jest na kilka zakładek:

  • Podgląd – w tej zakładce mamy możliwość podejrzenia podzadań, które należą do planu pracy w formie tablicy.
  • Backlog – zakładka ta zawiera listę wszystkich nierozwiązanych podzadań, które nie zostały dodane do żadnego planu pracy. Na tym widoku mamy możliwość przeniesienia odpowiednich podzadań do naszego planu pracy.
  • Planowanie – w tej zakładce mamy możliwość dokładnego planowania pracy z podziałem na poszczególne dni.
  • Pojemność planu pracy – tutaj mamy możliwość określania pojemności godzinowej danego wykonawcy. Możemy określić jego liczbę dni wolnych oraz pojemność na dzień lub plan pracy.
  • Wykres spalania – w tej zakładce wyświetlany jest wykres spalania, który określa nam jaki trend ma wykonywana przez nas praca w obrębie planu pracy. Dzięki niemu mamy możliwość śledzenia na bieżąco, czy praca wykonywana jest zgodnie z założeniami (estymacją).
  • Ustawienia – w tej zakładce możemy modyfikować nazwę oraz czas trwania planu pracy.

Backlog

Backlog jest miejscem, w którym mamy możliwość określenia jakie podzadania chcemy włączyć do naszego planu. Widok ten składa się z trzech sekcji.

Backlog

Backlog jest miejscem, w którym mamy możliwość określenia jakie podzadania chcemy włączyć do naszego planu. Widok ten składa się z trzech sekcji.

Pierwszą z nich jest sekcja Backlog. To w niej znajdują się wszystkie podzadania, które można dołączyć do tego planu pracy. Podzadania te można przenosić do planu pracy korzystając ze strzałki   lub przenieść podzadanie z wykorzystaniem drag and drop (podnieś i upuść). Na liście widoczne są estymacje godzinowe. Po ich kliknięciu otwarte zostaje okno, gdzie mamy możliwość zmiany estymacji. Po kliknięciu na całe podzadanie otwarte zostaje okno z jego szczegółami.

Backlog
Backlog

Drugą sekcją są Zadania w planie pracy. Jest to nic innego jak lista podzadań, które zostały włączone do  tego planu pracy. Na liście tej od razu widoczne są estymacje, co ułatwia planowanie. Aby usunąć zadanie z planu pracy należy skorzystać ze strzałki  lub przenieść podzadanie z wykorzystaniem drag and drop (podnieś i upuść). Po kliknięciu na całe podzadanie otwarte zostaje okno z jego szczegółami.

Backlog - zadania w planie pracy
Backlog - zadania w planie pracy

Ostatnią sekcją jest Obłożenie. Tutaj możemy się dowiedzieć jakie jest obłożenie poszczególnych wykonawców lub grup użytkowników. Ustawienia pojemności godzinowych ustala się w zakładce Pojemność planu pracy, która została opisana poniżej.

Backlog - obłożenie
Backlog - obłożenie

Planowanie

W tej zakładce mamy możliwość planowania pracy na poszczególne dni. Składa się ona z listy podzadań pogrupowanych po terminach wykonania.

Planowanie - lista pozadań
Planowanie - lista podzadań

Każda grupa posiada łączny estymowany czas dla podzadań, które należą do tej grupy (terminu wykonania).

Podsumowanie grupy
Podsumowanie grupy

Ważne!
Ustawiając filtry dla poszczególnych wykonawców mamy możliwość bezpośredniego planowania pracy dla konkretnych osób. Podsumowanie dla grupy będzie się zmieniać w zależności, od wybranych filtrów.

Przenoszenie podzadań pomiędzy grupami odbywa się poprzez zmianę jego terminu wykonania (można tego dokonać klikając termin wykonania na liście podzadań).

Pojemność planu pracy

Zakładka ta jest rozbudowaną wersją obłożenia, które znajduje się w zakładce Backlog. Mamy tutaj możliwość określania liczby wolnych dni, dla poszczególnych wykonawców oraz określenia ich pojemności na dzień lub na cały plan pracy (wartości te podajemy w godzinach). Modyfikowanie tych wartości powoduje aktualizację podsumowania pojemności.

Pojemność planu pracy
Pojemność planu pracy

Ważnym elementem tego widoku jest również graficzne przedstawienie obłożenia danego pracownika. Gdy obłożenie będzie większe od pojemności danego wykonawcy zostaniemy o tym poinformowani poprzez czerwony kolor znajdujący się na wykresie.

Graficzne przedstawienie obłożenia
Graficzne przedstawienie obłożenia

Wykres spalania

Wykres spalania jest wykresem, który przedstawia aktualna sytuację planu pracy. Na osi X tego wykresu mamy dzień sprintu, natomiast oś Y przedstawia pozostałą liczbę godzin, która została jeszcze do zrobienia (wyliczona na podstawie określonych estymacji. Na samym wykresie znaleźć można dwie krzywe.

Szara pokazuje nam jak powinien przebiegać idealny plan pracy. Warto tutaj dodać, że usuwanie i dodawanie podzadań do planu pracy podczas jego trwania skutkuje podniesieniem pozostałej liczby godzin w momencie dokonania zmiany i nie wpływa ona na zmianę wykresu dla dni poprzedzających. Oznacza to, że pozostała liczba godzin jest wyliczana jako stan na dany dzień. Idealna krzywa z końcem planu pracy zrównuje się z osią X, gdzie ilość pozostałych godzin wynosi 0. 

Niebieska krzywa przedstawia rzeczywisty przebieg planu pracy. Śledząc jej ruch względem idealnej krzywej widzimy, czy na tym etapie planu pracy jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zaplanowane prace. W idealnym przypadku obie krzywe powinny się schodzić do 0 w ostatnim dniu planu pracy. W rzeczywistości rzeczywista linia pracy praktycznie zawsze znajduje się powyżej tej idealnej. Jeżeli rozbieżność na koniec planu jest duża to oznacza to, że estymacje których dokonaliśmy podczas planowania były nieodpowiednio dobrane. Na koniec planu pracy należy przejrzeć te podzadania, dla których rozbieżności były największe i wyciągnąć wnioski, aby następne planowanie było bliższe ideałowi.

Wykres spalania
Wykres spalania

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, personalizowania treści, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w sklepie. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Dostosowujemy się do Ciebie
Używamy ciasteczek, dzięki którym nasza strona jest dla Ciebie bardziej przyjazna i działa niezawodnie.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz sprawdzić, jakie dane zbieramy w ciasteczkach i po co je zbieramy. Nie na wszystkie musisz się zgodzić. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.
Ciasteczka, dzięki którym działa strona
Są niezbędne, by nasza strona działała prawidłowo, dlatego nie możesz z nich zrezygnować. Danych z tych ciasteczek używamy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i wykrywać ewentualne błędy na naszej stronie.
Zgoda na przechowywanie danych dotyczących reklam
Pozwól na przechowywanie danych dotyczących reklam, co umożliwia personalizację i optymalizację wyświetlanych reklam w zgodzie z Twoimi preferencjami.
Zgoda na wykorzystanie danych użytkownika w celach reklamowych
Umożliwia wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych, co pozwala na lepsze dopasowanie reklam do indywidualnych preferencji i zachowań użytkownika.
Zgoda na personalizację reklam
Pozwól na personalizację reklam na podstawie informacji o Twoich zainteresowaniach i zachowaniach, co prowadzi do bardziej odpowiednich i skutecznych reklam.
Zgoda na przechowywanie danych analitycznych
Pozwól na przechowywanie danych analitycznych w celu śledzenia i analizowania ruchu na stronie internetowej, co pomaga w zrozumieniu zachowań użytkowników i doskonaleniu doświadczenia online.
Zgoda na przechowywanie danych funkcjonalnych
Umożliwia przechowywanie danych funkcjonalnych, które są niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej, takiej jak preferencje użytkownika czy ustawienia językowe.
Zgoda na przechowywanie danych do personalizacji
Pozwól na przechowywanie danych służących do personalizacji treści i doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, co pozwala na lepsze dopasowanie zawartości do indywidualnych preferencji.
Zgoda na przechowywanie danych bezpieczeństwa
Umożliwia przechowywanie danych służących do zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej, co pomaga w identyfikowaniu i zapobieganiu próbom naruszenia bezpieczeństwa oraz ochronie poufności danych użytkowników.
Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami
Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.