Podręcznik użytkownika

Kanały - Widok kanałów

Po wejściu na podstronę z kanałami możemy wyróżnić dwa główne obszary. Po lewej stronie znajduje się pasek boczny, na którym widoczna jest lista wszystkich kanałów, do których mamy dostęp wraz z wyszukiwarką. Na samym dole dostępny jest również przycisk do tworzenia nowego kanału.

Pasek boczny
Pasek boczny

 


Prawa strona to obszar, w którym wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące wybranego kanału zaczynając od avataru, nazwy, rodzaju i opisu kanału. 

Informacje dotyczące kanału
Informacje dotyczące kanału


Poniżej znajdziemy menu, w którym możemy przeglądać posty, członków zapisanych do kanału oraz aktywność użytkowników pokazującą co wykonali poszczególni użytkownicy.

Posty
Posty


Poniżej dostępny jest obszar, w którym możemy przeczytać posty, komentarze. Lista postów sortowana jest rosnąco, a więc najnowsze posty widoczne są na samym dole obszaru. W dolnej części okna znajduje się obszar, w którym możemy umieścić treść i dodać własny post. 

Pole dodawania postu
Pole dodawania postu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?