Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Uprawnienia

Uprawnienia w menu
Uprawnienia w menu

W tej sekcji mamy możliwość definiowania uprawnień. Ustawienia, które tutaj wprowadzimy będą ustawieniami globalnymi dla całej instancji.

Uprawnienia

Informacje na temat uprawnień znajdziesz w sekcji Projekty i folder - Uprawnienia. Uprawnienia deklaruje się podając warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby dany użytkownik mógł wykonać określoną funkcję w systemie. Aby tego dokonać należy wybrać z listy wartości dla wszystkich wymaganych pól. Dodanie warunku odbywa się poprzez przycisk Dodaj warunek.

Uprawnienia - definiowanie warunków

Ważne!
Jeżeli nie wybierzesz żadnego statusu zadania lub podzadania oznaczać to będzie, że warunek ten będzie spełniony dla wszystkich statusów.

Ważne!
Jeżeli zdefiniujemy kilka warunków dla jednej funkcjonalności, to aby użytkownik miał dane uprawnienie wystarczy, że spełnia tylko jeden z nich.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?