Podręcznik użytkownika

Zadania - Zadania cykliczne

Jeżeli w Twojej pracy zdarza się, że występują zadania powtarzające się co określony czas możesz skorzystać z opcji zadań cyklicznych. Dzięki temu będziesz mógł zdefiniować automatyczne tworzenie zadań co określony czas. Możesz tworzyć zadania co kilka dni, co tydzień w określone dni tygodnia, co liczbę tygodni, lat. Bez problemu stworzysz zadania związane np. z płatnością podatków 20’tego każdego miesiąca czy przygotowaniem raportu w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Cykl możesz dodać w ramach zadania. Aby tego dokonać wejdź na szczegóły zadania i z menu podręcznego wybierz opcję: 

Widok filtrów
Harmonogram cyklu

Po kliknięciu pojawi się okno. W pierwszej sekcji możesz zdefiniować harmonogram tworzenia zadania. Należy wskazać datę, od której cykl będzie występować oraz wybrać interwał czasowy ze wskazaniem dnia, tygodnia, miesiąca, roku. W przypadku wybrania tygodnia możesz również wskazać w jaki dzień tygodnia cykl ma zostać wykonany. 
Możesz również wskazać kiedy cykl ma zostać przerwany. Do wyboru są następujące opcje:

 • Nigdy - cykl nie przerywa się automatycznie.
 • Po - w nowym polu wskazujesz po ilu wykonaniach cyklu ma zostać automatycznie przerwany.
 • W dniu - możesz wskazać konkretną datę, po której cykl ma zostać przerwany.

Kolejna opcja do zdefiniowania to sposób w jaki ma zostać ustawiony termin w nowo utworzonym zadaniu. Do wyboru są następujące opcje:

 • Nie ustawiaj - zadanie pozostaje bez ustawionego terminu wykonania.
 • Względem daty utworzenia - termin zostaje ustawiony zgodnie z datą utworzenia zadania z cyklem. Dodatkowo możesz ustawić przesunięcie podając liczbę dni. 
 • Względem kolejnego cyklu - termin zostaje ustawiony zgodnie z datą, w którym został wykonany cykl. Dodatkowo możesz ustawić przesunięcie podając liczbę dni. 

Jak działa przesunięcie? Dla przykładu jeżeli zadanie tworzone jest 10 sierpnia, a przesunięcie zostało ustawione na 5 dni to zadanie otrzyma termin wykonania na 15 sierpnia.

Dodatkowym parametrem jaki możesz ustawić jest opcja "Wykonaj cykl tylko, jeśli zadanie będzie rozwiązane”. W przypadku zaznaczenia tej opcji cykl zostanie wykonany tylko wtedy jeżeli zadanie bazowe ma status rozwiązany, potwierdzony lub zamknięty. W przypadku innych statusów zadanie nie zostanie skopiowane zgodnie z ustawieniami cyklu.

Oprócz podstawowych opcji związanych z harmonogramem możesz również zdefiniować sposób w jaki zostaną skopiowane informacje z zadania bazowe. Możesz wybrać, które informacje zostaną skopiowane. Do wyboru są następujące opcje:

 • obserwatorzy,
 • powiązane zadania,
 • powiązane projekty,
 • tagi,
 • podzadania z wykonawcami,
 • podzadania z ustawieniami domyślnymi wg wybranego w zadaniu szablonu.


Po wybraniu ustawień cyklu system automatycznie informuje kiedy przy obecnej konfiguracji nastąpi pierwsze wywołanie cyklu.

Widok filtrów
Podsumowanie cyklu

Po zatwierdzeniu cyklu w szczegółach zadania widoczna jest ikona cyklu. Po kliknięciu możesz przejść do edycji. W dowolnym momencie możesz również usunąć cykl.

Widok filtrów
Ikona cyklu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?