Podręcznik użytkownika

Projekty i foldery - Przepływ pracy

Przepływ pracy określa jakich przejść pomiędzy statusami zadań/podzadań mogą dokonywać określeni użytkownicy. Każde takie przejście musi być uprzednio zdefiniowane, aby użytkownik mógł zmienić status zadania lub podzadania. Ustawienia te mogą być domyślne, lub modyfikowane przez menadżera danego projektu. 

Przykład
W przypadku, gdy zadanie ma status Oczekujące autor zadania oraz menadżer projektu mają możliwość zmiany tego status na Wstrzymane, Anulowane, Zwrócone, Rozwiązane oraz Potwierdzone. Zmiana statusu na Zamknięte możliwe tylko dla menedżera projektu.

Przykład przepływu pracy
Przykład przepływu pracy

Ustawienia przepływu pracy można zmieniać mając odpowiednie uprawnienia lub indywidualnie dla projektów, których jesteśmy menedżerami. Informacje na temat zmiany ustawień przepływu pracy znajdziesz w sekcji Zarządzanie - Przepływ pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?