Podręcznik użytkownika

Użytkownik - Powiadomienia

Bardzo ważnym elementem aplikacji do zarządzania zadaniami są powiadomienia. W systemie Fortask wyróżniamy trzy formy powiadomień:

 • Powiadomienia systemowe – podstawowa forma powiadomień, które pojawiają się w samej aplikacji. Powiadomienia pojawiają się w lewym dolnym rogu i są wyświetlane przez 5 sekund.
  Widok powiadomienia systemowego
  Widok powiadomienia systemowego

  Lista samych powiadomień znajduje się w prawym górnym rogu. Liczba nieprzeczytanych powiadomień oznaczona jest cyfrą przy ikonie powiadomień.
  Widok listy powiadomień
  Widok listy powiadomień

   
 • Powiadomienia mailowe – powiadomienia te przychodzą zbiorczo w formie mailowe na adres wprowadzony podczas rejestracji konta użytkownika. W wiadomości pojawiają się wszystkie nieprzeczytane powiadomienia po 4 godzinach od pierwszego nieprzeczytanego powiadomienia.
 • Powiadomienia push (Push notification) – powiadomienia, które pojawiają się z wykorzystaniem przeglądarki urządzenia (komputera, czy telefonu).
  Ważne!
  Korzystanie z powiadomień push wymaga wcześniejszej akceptacji powiadomień w swojej przeglądarce. Aby zaakceptować powiadomienia w swojej przeglądarce należy kliknąć przycisk zezwalaj w oknie, które pojawia się w lewym górnym rogu.
  Widok akceptacji dla powiadomień
  Widok akceptacji dla powiadomień

Użytkownik ma możliwość określenia jakie powiadomienia chce otrzymywać i w jaki sposób. Aby zmienić te ustawienia należy wybrać opcję Powiadomienia z menu użytkownika.

Widok menu użytkownika
Widok menu użytkownika

Na widoku zarządzania powiadomieniami widoczne są wszystkie typy powiadomień. Możemy tutaj zdefiniować jakie z nich chcemy otrzymywać i w jaki sposób. Ważne, aby wprowadzone zmiany zapisać korzystając z przycisku Zapisz.

Widok zarządzania powiadomieniami użytkownika

Widok zarządzania powiadomieniami

Każdy z użytkowników może zmienić ustawienia powiadomień globalnie dla całego konta oraz dla poszczególnych projektów, zatem nie ma kłopotu, aby np. całkowicie zrezygnować z powiadomień z danego projektu. W celu zmiany ustawień powiadomień dla danego projektu/folderu należy przejść na listę projektów, a następnie z menu podręcznego konkretnego elementu wybrać Zmień ustawienia powiadomień.

Menu podręczne projektu/folderu

Menu podręczne projektu/folderu

W nowo otwartym oknie domyślnie zaznaczoną opcją będzie Ustawienia z profilu. Inne opcje do wyboru to:

Opcje ustawień powiadomień projektu/folderu

Opcje ustawień powiadomień projektu/folderu

 • Ustawienia z folderu nadrzędnego - po wybraniu tej opcji ustawienia powiadomień są zgodne z folderem nadrzędnym.
 • Ustawienia z wybranego projektu - w przypadku wybrania tej opcji będziesz mógł wskazać konkretny projekt. W efekcie ustawienia powiadomień z tego projektu będą obowiązywały w edytowanym elemencie.
 • Własne ustawienia - w przypadku tej opcji zostanie wyświetlona lista powiadomień dokładnie taka sama jak w przypadku powiadomień edytowanych z poziomu profilu. Możesz dowolnie wybrać poszczególne typy powiadomień i zapisać ustawienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?