Podręcznik użytkownika

Zadania - Lista zadań

W zakładce Lista zadań wyświetlona jest lista wszystkich zadań z projektów, w których posiadamy dowolną rolę. Domyślnie na liście widoczne są zadania wszystkie zadania - w tym zlecone innym użytkownikom. W górnej sekcji strony dostępne są filtry, które pozwolą ograniczyć wyniki według wybranych kryteriów. 

Lista zadań
Lista zadań

Opis modułu filtrów został przedstawiony tutaj.

Domyślnie lista zadań jest pogrupowana według daty wykonania. Dzięki temu widać co należy wykonać w konkretnym dniu. Na liście zadań możemy znaleźć takie informacje jak:

 • numer zadania,
 • avatar zlecającego z dodatkowymi informacjami po najechaniu kursorem,
 • nazwę zadania,
 • status zadania,
 • liczbę podzadań,
 • liczbę komentarzy,
 • priorytet
 • nazwę projektu w jakiej zadanie zostało umieszczone.

Przydatnym elementem jest możliwość zmiany sortowania. Domyślnie wybrane jest sortowanie wg terminy wykonania malejąco. Dodatkowo możemy wybrać inny sposób sortowania z dostępnych opcji:

 • sortowanie według terminu wykonania malejąco
 • sortowanie według daty utworzenia malejąco
 • sortowanie według daty utworzenia rosnąco
 • sortowanie według priorytetu malejąco
 • sortowanie według priorytetu rosnąco
Sortowanie listy zadań
Sortowanie listy zadań

Ważne!
Lista zadań nie odświeża się automatycznie. Jeżeli inny użytkownik doda zadanie, które będzie spełniało kryteria wybranych filtrów zadanie nie pojawi się automatycznie na liście. W tym celu należy użyć przycisku ODŚWIEŻ dostępnego w prawym, górnym narożniku ekrany. Przejście na dowolną inną podstronę i powrót na listę zadań również załaduje aktualną listę zadań bez konieczności użycia przycisku do odświeżenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?