Podręcznik użytkownika

Kalendarz - Nawigacja

Pasek boczny
Menu kalendarza

Moduł kalendarza jest prosty w obsłudze. Menu umieszczone jest w górnej części ekranu i zawiera kolejno opcje:

  • Przycisk DZISIAJ - użycie przycisku zmienia wybraną zakres dat zgodnie z aktualnym dniem. W zależności od wyboru widoku będzie to zakres miesiąca, tygodnia lub konkretnego dnia. 
  • Strzałka w lewo - użycie tego przycisku powoduje zmianę zakresu dat o jeden wstecz, gdzie zakres jest uzależniony od wybranego widoku.
  • Strzałka w prawo - użycie tego przycisku powoduje zmianę zakresu dat do przodu, gdzie zakres jest uzależniony od wybranego widoku.
  • Zakres - element ten pokazuje aktualnie wybrany zakres dat. Kliknięcie na ten elementu powoduje wyświetlenie kalendarza z możliwości zaznaczania daty. Po kliknięciu wybrany zakres dat zostanie automatycznie zmieniony.
  • Dodaj wydarzenie - przycisk ten powoduje wyświetlenie okna modalnego, w którym można dodawać nowe wydarzenia do wskazanego kalendarza.
  • Kalendarze - lista skonfigurowanych kalendarzy użytkownika. Umożliwia włączania i wyłączanie poszczególnych kalendarzy oraz dodanie nowego kalendarza.
  • Ostatni przycisk służy do zmiany widoku w jaki prezentowany jest kalendarz. Dostępne opcje to miesiąc, tydzień, dzień lub plan dnia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?