Podręcznik użytkownika

Użytkownik - Profil

Jako użytkownicy systemu mamy możliwość zmiany informacji związanych z naszym kontem. Aby tego dokonać, należy kliknąć na swój avatar znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki (domyślny avatar składa się z pierwszych liter imienia i nazwiska, np. ). W celu edycji naszych danych wybieramy funkcję Zobacz profil.

Widok menu użytkownika
Widok menu użytkownika

Po przejściu na widoku profilu ukazuje nam się okno z możliwością zmiany naszych danych.

 

Tworzenie użytkownika - informacje ogólne
Tworzenie użytkownika - informacje ogólne

W formularzu tym w zakładce Informacje ogólne mamy możliwość edycji danych takich, jak: imię, nazwisko, telefon, stanowisko, telefon komórkowy, strefa czasowa oraz opis. Pola telefon, telefon komórkowy, stanowisko oraz opis wyświetlane są jako podpowiedź po najechaniu myszką avataru danego użytkownika.

Dodatkowo użytkownik może oznaczyć swoją nieobecność. Informacja ta będzie widoczna przy avatarze oraz po wyświetleniu okna z informacjami o użytkowniku, który widoczny jest po najechaniu kursorem na avatar użytkownika.

Szybki podgląd danych użytkownika
Szybki podgląd danych użytkownika

Pole strefa czasowa określa strefę czasową użytkownika. Jej zmiana wpływa na wszystkie daty wyświetlane w systemie. W celu zmiany naszego avataru należy kliknąć na obecny avatar i wybrać nowy obrazek, który zastąpi obecny. Wprowadzone zmiany należy potwierdzać z wykorzystaniem przycisku Zapisz.

 

Sekcja Powiadomienia została opisana tutaj.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?