Podręcznik użytkownika

Zadania - Statusy

W aplikacji Fortask rozróżniamy dwa rodzaje statusów - dostępne są statusy w zadaniach oraz podzadaniach. 

Lista statusów zadań:

 • Anulowane - zadanie zostało anulowane.
 • Oczekujące - zadanie jest gotowe do realizacji, ale oczekuje na rozpoczęcie.
 • Oczekuje akceptacji - zadanie musi zostać zatwierdzone przez menedżera.
 • Odrzucone - zadanie zostało odrzucone przez menedżera.
 • Potwierdzone - zadanie zostało potwierdzone przez zleceniodawcę.
 • Rozwiązane - wszystkie podzadania w zadaniu zostało rozwiązane.
 • W trakcie - przynajmniej jedno z podzadań jest w trakcie realizacji.
 • Wstrzymane - zadanie zostało wstrzymane. Możliwe, że zostanie wykonane w przyszłości.
 • Zamknięte - zadanie zostało definitywnie zamknięte.
 • Zwrócone - przynajmniej jedno z podzadań zostało zwrócone.

Lista statusów podzadań:

 • Do przypisania - podzadanie nie ma jeszcze wyznaczonej osoby do realizacji.
 • Oczekujące - przed rozpoczęciem pracy nad tym podzadaniem wymagane jest rozwiązanie zależnych podzadań (zależności zostały opisane tutaj).
 • Potwierdzone - podzadanie zostało potwierdzone przez zlecającego.
 • Przypisane - podzadanie ma wyznaczonego wykonawcę, ale nie zostało jeszcze rozpoczęte.
 • Rozwiązane - podzadanie zostało rozwiązane.
 • W trakcie - podzadanie jest w trakcie realizacji.

Status zadania jest zależny od statusu podzadań. Oznacza to, że niektóre statusy zadania są automatycznie ustawiane w momencie, gdy jedno z podzadań ma określony status. Zadanie ma status Oczekujące, gdy statusy wszystkich podzadań mają status Przypisane. Jeżeli jedno z podzadań otrzyma status W trakcie status zadania zmieni się automatycznie na wartość W trakcie. W przypadku rozwiązania wszystkich etapów status zadania również automatycznie zostanie ustawiony na Rozwiązane. Tak samo sytuacja wygląda ze statusem Zwróconym. Jeśli jedno z podzadań zostanie zwrócone status całego zadania zostanie oznaczony jako Zwrócony.

Zmiana statusu podzadania realizowana jest poprzez kliknięcie na element na liście. Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią wartość.

Lista statusów
Lista statusów

Ważne!
W celu zmiany statusu musisz posiadać odpowiednią rolę w zadaniu. Osoby bez wystarczających uprawnień nie mogą zmienić statusu

Ważne!
W aplikacji domyślnie stosowany jest prosty algorytm przejść statusów. Jeżeli jednak Twoja praca wymaga innego podejścia do tematu możesz zmienić ustawienia i zaimplementować własne ustawienia przejść statusów. Niezbędne informacje na ten temat zostały opisane tutaj.

Jak zapewne już wiesz w aplikacji rozróżniamy dwa rodzaje zadań: prosty i złożony. Powyższy opis ma zastosowanie do zadań złożonych (zawierających podzadania). W przypadku, gdy mówimy o zadaniu prostym (bez podzadań) statusy podzadań nie występują. W takiej sytuacji cała praca opiera się na jednym statusie zadania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?