Podręcznik użytkownika

Zadania - Tablica zadań

Alternatywą dla widoku listy zadań jest tablica zadań. Tablica zadań przedstawia zadania w układzie kolumnowym tzw. kanban. Każda z kolumn odpowiada statusowi. Na tablicy możesz pokazywać zadania lub podzadania. W celu zmiany rodzaju widoku użyj przełącznika dostępnego w górnej części ekranu. 

Przełącznik widoku
Przełącznik widoku tablicy podzadań

W zależności od wybranego rodzaju widoku (podzadania/zadania) kolumny są nazwane zgodnie z dostępnymi statusami. Możesz pokazywać/ukrywać poszczególne kolumny korzystając z menu podręcznego.

Zmiana widoczności kolumn
Zmiana widoczności kolumn

Oprócz zmiany widoczności kolumn możesz także zmieniać ich układ. W tym celu kliknij na nazwę kolumny i przytrzymaj myszkę przesuwając ją w inne miejsce. Po upuszczeniu kolumna zmieni swoje położenie, a układ zostanie zapisany i wczytany za każdym razem, gdy wejdziesz na tablicę zadań.

Zmiana układu kolumn
Zmiana układu kolumn

Na tablicy zadań możesz również używać filtrów, aby wyświetlane dane były zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Dodatkowo niewątpliwą zaletą szczególnie dla wykonawców jest możliwość przeciągania bloczków z podzadaniami pomiędzy kolumnami. Przerzucenie podzadania do innej dostępnej kolumny, zmienia automatycznie status. W związku z tym nie będziesz musiał klikać na szczegóły zadania i zmieniać statusu wybierając go z rozwiniętej listy. Wystarczy, że chwycisz blok podzadania i przełożysz go do odpowiedniej kolumny. Podczas przenoszenia bloków do innej kolumny aplikacja sprawdza aktualny status podzadania i udostępnia tylko te kolumny, które są zgodne ze zdefiniowanym przepływem pracy. Dostępne kolumny będą oznaczone poprzez niebieskie, kreskowane obramowanie.

Zmiana statusu poprzez przeciągnięcie do innej kolumny
Zmiana statusu poprzez przeciągnięcie do innej kolumny

Na tym widoku możesz również wyświetlić szczegóły zadania. Wystarczy kliknąć na dowolny element - szczegóły zostaną pokazane w modalu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?