Podręcznik użytkownika

Zadania - Zależności podzadań

W wielu przypadkach wykonanie zadania wiąże się z wieloetapową pracą wykonywaną w odpowiedniej kolejności. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości ustawienia zależności pomiędzy podzadaniami. Zależności podzadań możesz ustawić już w momencie tworzenia szablonu - opisane tutaj. Oczywiście korzystanie z szablonów nie jest obowiązkowe, dlatego też możesz zdefiniować zależności dla zadania z podzadaniami w dowolnym momencie. 

W celu ustawienia zależności dla podzadania należy wejść na szczegóły podzadania klikając na jego nazwę na liście. 

Lista podzadań
Lista podzadań

Po kliknięciu na nazwę zostanie włączony modal ze szczegółami podzadania. W prawej sekcji dostępne jest menu podręczne podzadania. Tam właśnie znajduje się opcja Zarządzaj relacjami.

Menu podręczne podzadania
Menu podręczne podzadania

Kliknięcie na ten element otwiera kolejny modal.

Zarządzanie relacjami
Zarządzanie relacjami

W tym modalu możemy wybrać powiązane podzadania. Oznacza to, że zanim przystąpimy do wykonania tego podzadania będą musiały zostać rozwiązane wybrane w oknie inne podzadania z tego zadania. W tym przypadku w tym zadaniu mamy dostępne trzy podzadania:

  1. Napisać artykuł.
  2. Sprawdzić artykuł.
  3. Umieścić artykuł na portalu i facebooku

Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że aby sprawdzić artykuł najpierw musi on zostać napisany. Natomiast przed umieszczeniem musi on zostać sprawdzony. Zatem zadanie 2 powinno mieć zależność z zadaniem 1, a zadanie 3 z zadaniem 2. Tak też to ustawimy. Po zmianach lista podzadań wygląda następująco:

Lista podzadań z zależnościami
Lista podzadań z zależnościami

Możesz w ten sposób tworzyć wiele zależności. Jedno podzadanie może być zależne od wykonania wielu. 

 

Ważne!
Jeżeli podzadanie ma zależne podzadania, które nie zostały jeszcze rozwiązane nie jest możliwa zmiana statusu podzadania. Takie podzadania mają status Oczekujące.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?