Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Etykiety

Zarządzanie - pola predefiniowane
Zarządzanie - etykiety

W tej sekcji mamy możliwość definiowania etykiet. Etykiety służą do tagowania zadań/podzadań. Można je wykorzystać na liście zadań bądź w widoku tablicowym.

Lista pól predefiniowanych
Lista etykiet

Przycisk funkcji otwiera menu podręczne, w którym mamy możliwość edycji oraz usunięcia.

Widok menu podręcznego
Widok menu podręcznego
  • Edycja – otwarte zostaje okno z możliwością uzupełnienia danych związanych z etykietami. Do tych danych należą nazwa, kolor etykiety oraz powiązane projekty i widoczność.
    Edycja pola predefiniowanego
    Dodawanie etykiety
  • Usuń – funkcja ta usuwa etykietę z systemu.

Przykład użycia
Etykiety można wykorzystać do np. do zastosowania w systemie własnych statusów zadań/podzadań. Dzieki takiemu rozwiązaniu możemy lepiej dostosować aplikację do swoich potrzeb.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?