Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Grupy użytkowników

W zakładce tej mamy możliwość zarządzania grupami użytkowników.

Lista grup użytkowników
Lista grup użytkowników

Przycisk funkcji otwiera menu podręczne, w którym mamy możliwość edycji bądź usuwania grup użytkowników.

Widok menu podręcznego
Widok menu podręcznego
 • Usuń - przycisk ten umożliwia usunięcie danej grupy użytkowników.
 • Edycja – otwarte zostaje okno ze szczegółami grupy, gdzie w odpowiednie zakładce możemy uzupełnić jej dane.
  • Informacje ogólne – tutaj możemy wskazać nazwę grupy, zmienić avatar, określić użytkowników, którzy przynależą do tej grupy oraz określić jej menadżerów.
   Widok edycji grup użytkowników - informacje ogólne
   Widok edycji grup użytkowników - informacje ogólne
  • Dostępy do projektów – w tej zakładce możemy określić powiązanie danej grupy i jej rolę w danych projektach.
   Widok edycji grup użytkowników - dostępy do projektów
   Widok edycji grup użytkowników - dostępy do projektów

Aby dodać nową grupę należy skorzystać z funkcji Dodaj grupę użytkowników. Pola, które należy uzupełnić są takie same, jak w przypadku edycji,

Przycisk dodaj grupę użytkowników
Przycisk dodaj grupę użytkowników

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?