Podręcznik użytkownika

Projekty i foldery - Uprawnienia

Uprawnienia warunkują dostęp do funkcjonalności systemu dla użytkowników. Są one ściśle powiązane z rolami, jakie dany użytkownik pełni w projekcie lub zadaniu. Całość jest definiowana przez menadżera projektu (Zarządzanie - Uprawnienia). Uprawnienia definiujemy osobno na zadania oraz podzadania. Dla zadań wyróżnić możemy następujące uprawnienia:

 • Zmiana priorytetu – umożliwia zmianę priorytetu zadania.
 • Zmiana statusu – uprawnienie to warunkuje, czy dany użytkownik może zmienić status dla zadania.
  Ważne!
  Oprócz samego uprawnienia ważne są tutaj również ustawienia przepływu pracy. Jeżeli z uprawnienia wynika, że dany użytkownik może zmienić status, a z przepływu pracy nie wynika żadne przejście, to sumarycznie nie mamy możliwości zmiany statusu.
 • Zmiana terminu wykonania – uprawnienie umożliwia zmianę terminu wykonania zadania.
  Ważne!
  Niezależnie od tego uprawnienia każdy użytkownik może wstępnie nadać termin wykonania podczas tworzenia zadania.
 • Dodanie podzadania – dzięki temu uprawnieniu użytkownik może dodawać podzadania do zadania.
 • Zmiana zlecającego – to uprawnienie umożliwia zmianę zlecającego (autora) zadania. Funkcjonalność ta przydaje się czasem w przypadku np. usunięcia danego użytkownik.
 • Usunięcie zadania – możliwość usuwania zadania.
 • Zarządzanie powiązanymi projektami – to uprawnienie warunkuje, czy dany użytkownik będzie mógł dodawać/usuwać relacje zadania z projektami.
 • Zarządzanie powiązanymi zadaniami – dzięki temu uprawnieniu użytkownik ma możliwość dodawania/usuwania powiązań pomiędzy zadaniami.
 • Zarządzanie obserwatorami – uprawnienie to umożliwia dodawania/usuwanie obserwatorów zadania.
 • Zmiana nazwy lub opisu – to uprawnienie umożliwia zmianę nazwy lub opisu zadania po jego utworzeniu.
 • Zmiana wartości pól dodatkowych – w przypadku, gdy zadanie zostało stworzone z wykorzystaniem szablonu zadań, które ma pola dodatkowe, to dzięki temu uprawnieniu użytkownik będzie miał możliwość zmiany wartości tych pól.
 • Zmiana wykonawcy (zadanie bez podzadań) – uprawnienie to umożliwia zmianę wykonawcy dla zadania, które nie ma żadnych podzadań.
 • Zmiana widoczności – uprawnienie to umożliwia zmianę widoczności zadania z prywatnego na publiczne i odwrotnie.
 • Zarządzanie tagami – dzięki temu uprawnieniu użytkownik ma możliwość dodawania/usuwania tagów w zadaniu.

W przypadku podzadań lista uprawnień wygląda następująco:

 • Zmiana terminu wykonania – dzięki temu uprawnieniu użytkownik ma możliwość zmiany terminu wykonania podzadania. W przypadku dodawania podzadań użytkownik może ustawić wstępny termin wykonania niezależnie, od tego uprawnienia.
 • Zmiana statusu – to uprawnienie warunkuje, czy dany użytkownik może zmienić status podzadania.
  Ważne!
  Oprócz samego uprawnienia ważne są tutaj również ustawienia przepływu pracy. Jeżeli z uprawnienia wynika, że dany użytkownik może zmienić status, a z przepływu pracy nie wynika żadne przejście, to sumarycznie nie mamy możliwości zmiany statusu.
 • Zmiana wykonawcy podzadania – to uprawnienie umożliwia zmianę wykonawcy dla podzadania. 
  Ważne!
  W przypadku dodawania podzadania uprawnienie to warunkuje, czy dany użytkownik będzie mógł z listy wybrać grupę użytkowników, czy konkretnego użytkownika. Sprawdzane są tutaj uprawnienia dla nowego podzadania w tym zadaniu, gdy podzadanie ma status Do przypisania.
 • Zarządzanie czasem wykonania – dzięki temu uprawnieniu użytkownik ma możliwość zarządzania czasem wykonania dla tego podzadania. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w sekcji Zadania - Czas pracy.
 • Zmiana nazwy lub opisu – to uprawnienie umożliwia zmianę nazwy lub opisu podzadania po jego utworzeniu.
 • Usuwanie – uprawnienie to daje możliwość usuwania podzadań.
 • Zarządzanie relacjami – dzięki temu uprawnieniu mamy możliwość definiowania relacji pomiędzy podzadaniami. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w sekcji Zadania - Zależności podzadań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?