Podręcznik użytkownika

Zadania - Raporty

Jeżeli potrzebujesz dane dotyczące zadań z określonego przedziału czasowego wraz z zestawieniem godzinowym możesz wykorzystać moduł do generowania raportów Excel. Jest on dostępny na w zakładce Raporty i wykresy - Raporty. Po wybraniu niezbędnych filtrów i otrzymania listy zadań według oczekiwań możesz przystąpić do pobrania raportu. W tym celu kliknij na ikonę excela dostępną po prawej stronie. 

Przycisk do generowania raportów CSV
Menu Raporty i wykresy - Raporty

Przycisk do generowania raportów CSV

Menu Raporty i wykresy - Raporty

Po kliknięciu na ikonę pojawi się modal z opcjami do generowania raportu.

Modal z opcjami do wygenerowania raportu CSV
Modal z opcjami do wygenerowania raportu CSV

W formularzu możesz uzupełnić takie dane jak nazwa pliku, separator oraz użyć funkcji grupowania. Oprócz tego użytkownik ma możliwość wybrania jakie dokładnie pola są istotne w raporcie. Może również wybrać po czym lista ma być zgrupowana: zadania czy podzadania. Dostępne pola do wyboru:

 • Numer zadania.
 • Nazwa zadania.
 • Nazwa podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Projekt.
 • Data uworzenia.
 • Termin wykonania zadania.
 • Termin wykonania podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Wykonawca.
 • Szablon zadań.
 • Zleceniodawca.
 • Etykieta zadania.
 • Etykieta podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Priorytet.
 • Pola dodatkowe.
 • Tagi.
 • Status zadania.
 • Status podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Całkowity czas pracy - pole zawiera całkowitą liczbę poświęconych godzin ze wszystkich podzadań w zadaniu.
 • Mój całkowity czas pracy - pole zawiera całkowitą liczbę Twoich poświęconych godzin ze wszystkich podzadań w zadaniu.
 • Całkowity czas pracy dla podzadania - pole zawiera całkowitą liczbę poświęconych godzin z konkretnego podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Mój całkowity czas pracy dla podzadania - pole zawiera całkowitą liczbę Twoich poświęconych godzin z konkretnego podzadania (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Czas pracy dla podzadania - pole zawiera sumę poświęconego czasu dla podzadania w wybranym przedziale czasowym (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).
 • Mój czas pracy dla podzadania - pole zawiera sumę Twojego poświęconego czasu dla podzadania w wybranym przedziale czasowym (opcja dostępna tylko przy grupowaniu po podzadaniach).

Po zakończeniu konfiguracji klikamy na przycisk Generuj. Raport zostanie automatycznie pobrany.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?