Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Pola predefiniowane

Zarządzanie - pola predefiniowane
Zarządzanie - pola predefiniowane

W tej sekcji mamy możliwość definiowania pól predefiniowanych. Służą one jako pola dodatkowe w szablonach zadań z tą różnicą, że raz zdefiniowane pole można wykorzystywać w wielu szablonach zadań. 

Lista pól predefiniowanych
Lista pól predefiniowanych

Przycisk funkcji otwiera menu podręczne, w którym mamy możliwość edycji oraz oznaczania pola jako skasowane.

Widok menu podręcznego
Widok menu podręcznego
  • Edycja – otwarte zostaje okno z możliwością edycji pola predefiniowanego. Wszystkie jego pola są dokładnie takie same, jak w przypadku pól dodatkowych definiowanych w szablonach zadań, dlatego ich opis znaleźć można w sekcji Zarządzanie - Szablony zadań.
    Edycja pola predefiniowanego
    Edycja pola predefiniowanego
  • Oznacz jako skasowane/Przywróć – dzięki tym opcjom mamy możliwość zmiany statusu danego pola predefiniowanego. Pola nieaktywne nie są możliwe do wybrania podczas tworzenia pól dodatkowych w szablonach zadań.

Przykład użycia
Pola predefiniowane przydają się bardzo w przypadku, gdy do zdefiniowania mamy dużą ilość opcji dla pól wyboru. Nie ma wtedy konieczności powielania tych opcji pomiędzy szablonami zadań. Dużo prościej zapanować wtedy nad spójnością danych.
Ważne!
W przypadku raportów CSV i opcji Pola dodatkowe do wygenerowanego pliku zostaną dołączone tylko te pola dodatkowe, które są wpisane jako pola predefiniowane. To kolejny argument za tym, aby jak najczęściej wykorzystywać pola predefiniowane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Zadania - Raport CSV.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?