Podręcznik użytkownika

Zadania - Czas pracy

Jeżeli preferujesz pracę opartą na estymacjach czasowych to z pewnością przydatny będzie moduł do zarządzania czasem zadania. Dla każdego zadania/pozadania możesz zdefiniować estymowany czas pracy oraz na bieżąco uzupełniać realny czas pracy jaki poświęciłeś na wykonanie.

W celu uzupełnienia estymacji lub wpisania poświęconego czasu należy przejść do szczegółów podzadania, a następnie  z menu podręcznego wybrać Zarządzaj czasem.

Szczegóły podzadania

Po kliknięciu zostanie wyświetlony modal do zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem podzadania
Zarządzanie czasem podzadania

Poświęcony czas

Jak widać w modalu mamy możliwość wybrania jaki czas chcemy uzupełnić. W przypadku czasu poświęconego mamy prosty formularz, gdzie podajemy godziny, minuty oraz datę zdarzenia, która jest wykorzystywana przy raportach. Lista wpisów dotycząca czasu poświęconego może zawierać wiele elementów. Czasy ostatecznie sumują się. 

Wprowadzanie poświęconego czasu
Wprowadzanie poświęconego czasu

Istnieje możliwość usunięcia wpisu dotyczącego poświęconego czasu. Po usunięciu wpis nie jest już liczony do podsumowania, ale nadal widnieje na liście.

Lista wpisów
Lista wpisów

W celu usunięcia wpisu należy skorzystać z menu podręcznego elementu i wybrać z listy opcję usuwania.

Usuwanie wpisu
Usuwanie wpisu

Czas estymowany

Możesz również uzupełnić estymację czasową dla podzadania. W tym celu przełącz widok na Estymacje, a następnie podaj godziny i minuty. Estymacja może być dodana tylko jeden raz. Dlatego też jeżeli dodasz kolejną estymację stara nie będzie brana pod uwagę.

Wprowadzanie estymacji czasowej

Estymacje możesz również zdefiniować podczas tworzenia szablonów zadań. Opis tej funkcji znajdziesz tutaj.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?