Podręcznik użytkownika

Zarządzanie - Użytkownicy

W tej zakładce mamy możliwość podejrzenia wszystkich kont użytkowników wraz z możliwością ich edycji.

Lista użytkowników
Lista użytkowników

Przycisk funkcji  otwiera menu podręczne, w którym mamy możliwość, aktywacji/dezaktywacji konta, wysłania linku do zmiany hasła oraz edycji danych.

Widok menu
Widok menu
 • Aktywuj/Dezaktywuj – funkcje te pojawiają się zależnie od statusu danego konta. Gdy konto jest aktywne, to możemy je deaktywować. W przeciwnym wypadku możemy je aktywować. Jeżeli konto jest oznaczone jako nieaktywne, to nie można się na takie konto zalogować.

 • Wyślij link do zmiany hasła – umożliwia ona przesyłanie na adres email użytkownika maila z linkiem, do resetowania hasła. Opcja dostępna tylko dla użytkowników z aktywnym kontem.

 • Edytuj – otwarte zostaje okno ze szczegółami użytkownika, gdzie w odpowiednie zakładce możemy uzupełnić dane tego użytkownika.

  • Informacje podstawowe – tutaj możemy uzupełnić adres email, nazwę użytkownika, imię, nazwisko oraz określić przełożonego.
   Edycja użytkownika - informacje ogólne
   Edycja użytkownika - informacje ogólne
  • Informacje dodatkowe – w tej zakładce możemy uzupełnić takie informacje, jak numer telefonu, telefon wewnętrzny, stanowisko, czy dodać opis. 
   Edycja użytkownika - informacje ogólne
   Edycja użytkownika - informacje ogólne
  • Uprawnienia i dostępy – w tej zakładce mamy możliwość wskazywania jakie uprawnienia systemowe ma dany użytkownik (szczegóły uprawnień Zarządzanie - Wprowadzenie). Dodatkowo możemy określić przynależność użytkownika do grup oraz wyznaczyć jego przynależność i rolę w projektach.
   Edycja użytkownika - uprawnienia i dostępy
   Edycja użytkownika - uprawnienia i dostęp

Aby dodać nowego użytkownika należy skorzystać z funkcji Dodaj użytkownika. Pola, które należy uzupełnić są takie same, jak w przypadku edycji użytkownika, jednakże dodatkowo musimy określić nazwę użytkownika oraz jego adres email.

Przycisk dodawania użytkownika
Przycisk dodawania użytkownika

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?