Podręcznik użytkownika

Kalendarz - Import kalendarza

W celu zaimportowania kalendarza z usługi zewnętrznej należy udostępnić wybrany kalendarz poprzez wygenerowanie adresu url. Wygenerowany adres url należy użyć podczas dodawania kalendarza w aplikacji Fortask. W tym celu należy wybrać menu "Kalendarze", a następnie wybrać opcję "Dodaj kalendarz".

Pasek boczny

W nowym oknie należy podać nazwę oraz zmienić rodzaj kalendarza na "Z sieci web (ical)". W formularzu pojawi się nowe pole "Adres kalendarza", w którym należy wkleić skopiowany wcześniej adres.

Pasek boczny

Po zapisaniu będzie on widoczny na liście kalendarzy. 

Generowanie URLu do kalendarza Google

Po przejściu do kalendarza Google z lewej strony widoczna jest lista dostępnych kalendarzy. Po najechaniu kursorem na wybrany element pojawi się przycisk menu podręcznego. Po kliknięciu z wyświetlonego menu należy wybrać opcję "Ustawienia i udostępnienie".

Pasek boczny

Na nowej stronie w sekcji "Uprawenienia dostępu", należy kliknąć na przycisk "Pobierz link do udostępnienia". Zostanie wyświetlone okno modalne z adresem do skopiowania. Skopiowany adres należy wkleić w polu URL kalendarza podczas dodawania w aplikacji Fortask.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?