Podręcznik użytkownika

Zadania - Podzadania

W przypadku, gdy zadanie dzieli się na wiele etapów warto skorzystać z podzadań. W ramach jednego zadania można utworzyć wiele podzadań. Wykonawcą każdego z podzadań może być inny użytkownik.

Widok listy podzadań
 

Na liście podzadań widoczne są następujące informacje:

 • nazwa podzadania,
 • czas poświęcony i estymowany,
 • liczba komentarzy do podzadania,
 • status podzadania,
 • wykonawca,
 • termin wykonania.

Lista podzadań może być filtrowana. Aby filtrować listę należy użyć menu podręcznego zlokalizowanego w górnym, prawym narożniku.

Filtrowanie listy podzadań
Filtrowanie listy podzadań

Dostępne są następujące filtry:

 • Pokaż wszystkie - pokazuje wszystkie podzadania na liście.
 • Pokaż tylko moje - na liście widoczne będą podzadania, w których jesteś wykonawcą.
 • Pokaż nieprzypisane - na liście widoczne będą podzadania, w których nie wybrano jeszcze wykonawcy.
 • Pokaż tylko rozwiązane - na liście widoczne będą podzadania posiadające status: rozwiązane, potwierdzone.
 • Pokaż tylko nierozwiązane - na liście widoczne będą podzadania posiadające status: do przypisania, oczekujące, przypisane, w trakcie, wstrzymane, zwrócone.

Ważne!
Wybór opcji filtrowania jest zapisywany i ustawiany globalnie dla wszystkich zadań. Oznacza to, że jeżeli wybierzesz opcję Pokaż tylko moje i przejdziesz do szczegółów innego zadania wybrany filtr nadal będzie ustawiony. 

Szczegóły podzadania

W ramach każdego z podzadań można dodać opis i komentarze. W celu wyświetlenia szczegółów podzadania należy kliknąć na nazwę podzadania. W efekcie wyświetlony zostanie modal.

Widok szczegółów podzadania
Widok szczegółów podzadania

Oprócz nazwy, opisu i komentarzy w ramach podzadania dostępne jest również menu. W menu można ustawić przypomnienie - tak samo jak w przypadku zadania.

Można również zarządzać czasem podzadania - moduł ten został opisany tutaj.

W tym miejscu można również zdefiniować zależności pomiędzy podzadaniami - funkcja ta została opisana tutaj.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?