Podręcznik użytkownika

Zadania - Szablony zadań

Szablony zadań odgrywają bardzo ważną rolę w aplikacji Fortask. W celu lepszego zobrazowania posłużę się konkretnym przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, która jest obecna praktycznie w każdej działalności - wycena projektu dla klienta. Osoba odpowiedzialna za negocjacje z klientem otrzymuje zapytanie o wykonanie wyceny realizacji określonego projektu. Projekt jest skomplikowany i w wycenie bierze udział kilka osób włącznie z ostateczną decyzją szefa. Na dodatek takich wycen w miesiącu jest kilkadziesiąt. W tradycyjny sposób utworzy libyśmy zadanie, dodali opis, a następnie np. pięć podzadań, dla każdej z zaangażowanej w wycenę osób. Jak łatwo zauważyć ciągłe tworzenie takiego zadania to marnowanie cennego czasu. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą szablony zadań. Szablon zadania realizuje dwie funkcje:

  1. Wymusza wprowadzenie niezbędnych danych do wykonania zadania zgodnie z wybranym szablonem. Oznacza to tyle, że podczas definiowania szablonu możesz zdefiniować dodatkowe parametry takie jak: nazwa projektu, technologia, nazwa firmy, data realizacji  itp. Po pierwsze uprości to wyszukiwanie informacji w zadaniu - informacje te pokazane są jako pola dodatkowe. Po drugie zapewnia to pełny zestaw niezbędnych informacji w zadaniu nawet jeśli zadanie dodawane jest przez wiele osób. Nikt nie zapomni dodać daty realizacji ponieważ jest ona wymagana do utworzenia zadania. 
  2. Pozwala zdefiniować domyślne podzadania dodawane automatycznie do zadania zaraz po utworzeniu. Dzięki temu zlecający zaoszczędzi czas i nikt nie będzie miał wątpliwości czy nie przeoczył istotnego etapu w tego typu zadaniu.

Wszystkie aspekty związane z tworzeniem szablonów zadań zostały opisane w dziale Zarządzanie -> Szablony zadań.

Znając przeznaczenie szablonów zadań możemy przejść do opisu związanego z dodawaniem zadania na podstawie wybranego szablonu.

Wybieramy przycisk Dodaj zadanie dostępny w nagłówku aplikacji.

Przycisk dodawania zadania
Przycisk dodawania zadania

W pierwszym kroku decydujemy, czy dodajemy zadanie na podstawie szablonu zadań, czy projektu.

Modal dodawania zadania

Następnie możemy przejść do kolejnego etapu - uzupełniania pól dodatkowych. W formularzu mogą pojawić się pola wymagane oraz opcjonalne. Ponadto pola mogą być różnego typu. Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy dodać zadanie.

Uzupełnienie pól dodatkowych

Po dodaniu zadania widoczne od razu będą skonfigurowane w szablonie podzadania oraz lista pól dodatkowych z wartościami jakie uzupełniłeś. Zadanie jest gotowe do realizacji.

Widok szczegółów zadania dodanego na podstawie szablonu
Widok szczegółów zadania dodanego na podstawie szablonu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?