Podręcznik użytkownika

Kanały - Tworzenie nowego kanału

Aby utworzyć nowy kanał należy skorzystać z przycisku dostępnego na dole panelu bocznego Dodaj nowy kanał.

Przycisk dodawania kanału
Przycisk dodawania kanału

Po kliknięciu zostanie otwarty modal.

 

Formularz tworzenia kanału
Formularz tworzenia kanału

W pierwszej kolejności decydujemy o typie kanału: publiczny/prywatny. Następnie podajemy nazwę, opis. W tym miejscu możemy również wskazać grupy użytkowników mające dostęp do kanału. Dzięki temu nowi użytkownicy przypisani do grup z automatu będą mieli dostęp do kanału. W przypadku, gdy ręcznie wskazujemy poszczególnych użytkowników trzeba pamiętać, aby po dodaniu nowych użytkowników do systemu przydzielić im również dostęp do wybranych kanałów. Na samym końcu formularza możesz określić jakie uprawnienia będą mieli członkowie kanału. Możesz ograniczyć możliwość komentowania i dodawania postów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?