Podręcznik użytkownika

Zadania - Historia

Moduł historii pozwala śledzić dokładne zmiany w zadaniu. Jest to dziennik zmian jakie zostały dokonane przez poszczególnych użytkowników. Wszystkie zmiany są notowane. Oprócz informacji co zostało zmienione znajdziemy tam również datę wraz z dokładną godziną oraz informacją o autorze zmiany.

Widok dziennika aktywności
Widok dziennika aktywności

W przypadku zmiany nazwy lub opisu wpis w historii pokazuje starą wartość pola oraz nową. Wpisy w module historii nie mogą być edytowane nawet przez menedżerów. Są dodawane automatycznie i nikt z użytkowników nie może zmienić ich wartości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?